:

Hur refererar man till en föreläsning Oxford?

Innehållsförteckning:

 1. Hur refererar man till en föreläsning Oxford?
 2. Hur refererar man till en rapport Oxford?
 3. Hur refererar man till promemoria?
 4. Hur hänvisar man till en föreläsning?
 5. Hur refererar man till en föreläsning i löpande text?
 6. Hur man refererar i löpande text?
 7. Hur refererar man i fotnoter?
 8. Hur hänvisar man till en rapport?
 9. Hur Källhänvisar man i fotnot?
 10. Hur refererar man till regeringens skrivelse?
 11. Hur man Källhänvisar i ett PM?
 12. Hur refererar man till en föreläsning Enligt Harvard?
 13. Hur refererar man till en föreläsning?

Hur refererar man till en föreläsning Oxford?

Personlig kommunikation: ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia.

Hur refererar man till en rapport Oxford?

Titel på rapporten. Förlagsort: förlag, utgivningsår. Fullständig URL-adress (http://…) (Datum då du hämtade rapporten på nätet).

Hur refererar man till promemoria?

Källhänvisning i löpande text: (SOU 2017:43). I en promemoria från Justitiedepartementet (Ds 2015:32) framgår att ...

Hur hänvisar man till en föreläsning?

personlig kommunikation anges både i texten och i referenslistan. I din text: (Rosell 2017, Föreläsning, 15 mars). I referenslistan: Rosell, M. (2017) Föreläsning om olika referensstilar, 15 mars.

Hur refererar man till en föreläsning i löpande text?

Till personlig kommunikation förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten.

Hur man refererar i löpande text?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Hur refererar man i fotnoter?

I fotnoten skriver du en fullständig referens till källan första gången du hänvisar till den. Här skrivs författarens förnamn först (i motsats till i referenslistan, där efternamnet skrivs först). Om du hänvisar till samma källa igen ska du skriva en förkortad fotnot.

Hur hänvisar man till en rapport?

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation.

Hur Källhänvisar man i fotnot?

I fotnoten skriver du en fullständig referens till källan första gången du hänvisar till den. Här skrivs författarens förnamn först (i motsats till i referenslistan, där efternamnet skrivs först). Om du hänvisar till samma källa igen ska du skriva en förkortad fotnot.

Hur refererar man till regeringens skrivelse?

Exempel på referenser till fler offentliga publikationer

 1. Finansdepartementet. ( 2016, 4 februari). ...
 2. Lagrådets yttrande. ( ...
 3. Migrationsverket. ( ...
 4. Motion :279. ...
 5. Regeringens skrivelse 2017/18:146. ...
 6. Riksdagens protokoll 2013/14:33. ...
 7. Riksdagsskrivelse 2016/17:169. ...
 8. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU19.

Hur man Källhänvisar i ett PM?

Källhänvisningen skriver du in precis innan eller efter informationen eller citatet....I en källhänvisning berättar du:

 1. Vem som sagt, skrivit eller skapat det du refererar till eller citerar.
 2. Var detta har sagts eller skrivits (i vilken tidning, bok, film etc.)
 3. När detta har sagts eller skrivits (datum eller årtal)

Hur refererar man till en föreläsning Enligt Harvard?

I Harvardsystemet ska de muntliga källorna, så som intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns.

Hur refererar man till en föreläsning?

I Harvardsystemet ska de muntliga källorna, så som intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd.