:

Hur gör man en 66a?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en 66a?
 2. Vad krävs för att stänga en arbetsplats?
 3. Vad händer vid skyddsstopp?
 4. Kan man vägra möte med chefen?
 5. När ska en allvarlig risk för ohälsa eller olycksfall åtgärdas?
 6. Har ett skyddsombud rätt att stoppa arbete?
 7. Hur gör man en risk och konsekvensanalys?

Hur gör man en 66a?

Skriv rubriken ”Begäran om arbetsmiljöåtgärd, 6:6a” och en mening som talar om att du gör en begäran. I egenskap av arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) och med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a § begär undertecknad åtgärder på arbetsplatsen för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.

Vad krävs för att stänga en arbetsplats?

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp. Du som skyddsombud får avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar.

Vad händer vid skyddsstopp?

SVAR: Efter ett skyddsstopp ska arbetsgivaren antingen företa åtgärder som skyddsombudet anser tillfredsställande för att eliminera en "omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa", komma överens med skyddsombudet eller - vid oenighet - vända sig till Arbetsmiljöverket för ett avgörande.

Kan man vägra möte med chefen?

SVAR: Du får ta med dig stödperson till det möte som du beskriver. Stödperson kan t ex vara facklig representant, skyddsombud eller anhörig. Det kan inte arbetsgivaren neka dig.

När ska en allvarlig risk för ohälsa eller olycksfall åtgärdas?

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Har ett skyddsombud rätt att stoppa arbete?

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet, det kallas för skyddsombudsstopp. Skyddsombudet har rätt att stoppa arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §.

Hur gör man en risk och konsekvensanalys?

Så analyserar man riskerna i risk och konsekvensanalysen

 1. Steg 1. Identifiera risker. ...
 2. Steg 2. Avgör vem som kan drabbas av risken och hur. ...
 3. Steg 3. Bedöm riskerna och vidta åtgärder. ...
 4. Steg 4. Dokumentera analysen. ...
 5. Steg 5. Utvärdera riskanalysen. ...
 6. Steg 1. Förbered analysen. ...
 7. Steg 2. Samla in information. ...
 8. Steg 3.