:

När används Procentregeln?

Innehållsförteckning:

 1. När används Procentregeln?
 2. Hur betalar man ut lön till anställd?
 3. Hur räknar man ut löneavdrag?
 4. Hur funkar det med månadslön?
 5. Vad är veckolön?
 6. Får man mindre lön vid semester?
 7. Hur betalas månadslön ut?
 8. Vad betalar arbetsgivaren för min lön?
 9. När får man löneavdrag?
 10. Hur räknar jag ut min lön på heltid?
 11. Vad är skillnaden mellan timanställd och Månadsanställd?
 12. När får man lön som Månadsanställd?
 13. Vad menas med Branschvana?
 14. Vad är en Löneform?
 15. Får man mer lön på semestern?

När används Procentregeln?

Du ska använda procentregeln för anställda som inte har bestämd lön per vecka eller månad, till exempel de som har timlön. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25 (se räkneexempel längre ner).

Hur betalar man ut lön till anställd?

Vid varje löneutbetalning

 1. Räkna ut lönen och gör skatteavdrag.
 2. Glöm inte värdet av förmåner.
 3. Gör ett lönebesked för den anställda som du sen skickar ut varje månad.
 4. Beräkna arbetsgivaravgifter på lön och förmåner.
 5. Betala ut lönen till den anställda vid överenskommet datum.

Hur räknar man ut löneavdrag?

Följande beräkningssätt används vid löneavdrag om perioden avser högst fem arbetsdagar: månadslönen / 21 = avdrag för varje arbetsdag. Alternativt görs ett avdrag med 4,6 procent av månadslönen för varje arbetsdag.

Hur funkar det med månadslön?

Månadslön avser den lön, som med lika stort belopp varje månad oavsett timmar under perioden, betalas ut månadsvis. Den kan antingen utbetalas för innevarande månad eller i efterskott. Anställda delas upp i två olika kategorier, tjänstemän eller kollektivare.

Vad är veckolön?

Det är en lön som är fast och som betalas ut en gång i månaden vid samma datum. I Sverige är detta datum oftast den 25:e i månaden, men det kan dock variera beroende på företag. Datumet för utbetalningen står i anställningsavtalet som upprättas mellan arbetsgivare och anställd.

Får man mindre lön vid semester?

Lite förenklat kan man säga att rätten till semesterlön innebär att när du tar ut semester, får du ut din ordinarie månadslön som vanligt och dessutom får du ett lönetillägg ( semestertillägg ) för det antalet semesterdagar som du tar ut under den aktuella månaden.

Hur betalas månadslön ut?

Tjänstemän brukar normalt få sin lön samma månad som den tjänas in. Det betyder att om du till exempel börjar din anställning den 1 januari och har månadslön, så är det vanligt att du får den första lönen utbetald den 25 januari. Det är också vanligt att olika typer av lönetillägg och löneavdrag sker månaden efter.

Vad betalar arbetsgivaren för min lön?

Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön. När du är registrerad som arbetsgivare får du automatiskt de arbetsgivardeklarationer och den information du behöver för att redovisa ersättningar och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

När får man löneavdrag?

En utgångspunkt är att löneavdrag endast kan ske om du och arbetstagaren på frivillig väg har kommit överens om ett sådant avdrag. Det kan också finnas bestämmelser i kollektivavtal som påverkar möjligheten att göra löneavdrag.

Hur räknar jag ut min lön på heltid?

En arbetstagare som är tillsvidareanställd (fastanställd) och tjänsteman har oftast sin lön reglerad som månadslön. Om personen jobbar deltid, exempelvis 75 % av heltid, utgår månadslön med 75 % av heltidslön. Vad gäller kollektivanställda så är det även vanligt med timlön som utbetalas månaden efter intjänandet.

Vad är skillnaden mellan timanställd och Månadsanställd?

Det innebär att arbetstagaren får betalt för det antal timmar som hen jobbar en viss månad. Motsatsen till timanställning är fast lön. Med fast lön vet arbetstagaren exakt hur stor lönen blir varje månad. Vid timanställning betalar arbetsgivaren bara för det antal timmar som arbetstagaren faktiskt jobbat.

När får man lön som Månadsanställd?

Tjänstemän brukar normalt sin lön samma månad som den tjänas in. Det betyder att om du till exempel börjar din anställning den 1 januari och har månadslön, så är det vanligt att du får den första lönen utbetald den 25 januari. Det är också vanligt att olika typer av lönetillägg och löneavdrag sker månaden efter.

Vad menas med Branschvana?

Har du gått handelsprogrammet så får du tillräkna dig det som ett års branschvana. Har du gått ett hantverksprogram som till exempel florist eller dekoratör kan du tillgodoräkna dig två års branschvana om du jobbar i den branschen.

Vad är en Löneform?

De vanligaste löneformerna är månadslön, timbaserad lön samt resultatbaserad lön där ackordslön ingår. Förutom detta kan det förekomma olika ersättningar, såsom Ob-ersättning, övertidsersättning o.s.v. De olika ersättningarna får man om man exempelvis arbetar på obekväma arbetstider.

Får man mer lön på semestern?

För betalda semesterdagar får du ett extra lönetillägg som kallas semestertillägg. Summan av din vanliga månadslön och semestertillägget är din semesterlön.