:

Hur använder man Creative Commons?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man Creative Commons?
  2. Vad betyder CC BY NC?
  3. Vad menas med Creative Commons licens?
  4. Hur kan man själv licensiera till exempel en bild?
  5. Vad är det för skillnad på vanlig upphovsrätt och Creative Commons?
  6. Vad betyder alla rättigheter förbehållna?
  7. Vilka bilder får man använda fritt?

Hur använder man Creative Commons?

Hur använder jag ett Creative Commons-licensierat verk? Om du hittar ett verk som har tillgängliggjorts under en Creative Commons-licens så har du tillstånd att använda verket i enligheten med den specifika licensens villkor. Du bör försäkra dig om att licensen tillåter den användning av verket som du har tänkt dig.

Vad betyder CC BY NC?

Creative Commons Erkännande, icke kommersiell – CC (by, nc) Du tillåter andra att använda, sprida och bearbeta ditt verk utan att tjäna pengar på användningen. Villkor: andra måste ange att det är du som är skapare. De får inte använda verket i kommersiella sammanhang.

Vad menas med Creative Commons licens?

Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang.

Hur kan man själv licensiera till exempel en bild?

För att underlätta för dig som vill licensiera ditt verk under en Creative Commons licens finns ett verktyg som gör att du enkelt kan få en licens till ditt digitala verk, din, blogg, dina bilder, din musik, din film eller vad det nu är.

Vad är det för skillnad på vanlig upphovsrätt och Creative Commons?

Det innebär att du fritt får använda verket. Upphovsrätten har slutat gälla. Det hör dock till god sed att du talar om vem som är ursprunglig upphovsman. Licensen CC0 betyder att upphovsmannen dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket så långt lagen tillåter.

Vad betyder alla rättigheter förbehållna?

Alla rättigheter reserverade är en direkt översättning av engelskans uttryck all rights reserved. Motsvarigheterna på svenska är eftertryck förbjudet eller kopiering förbjuden. Internationellt används termen copyright, och i Sverige tillkommer sådan upphovsrätt utan särskild registrering eller formaliteter.

Vilka bilder får man använda fritt?

Bilder som kan publiceras utan tillstånd på internet Egna bilder. Creative Commons-licensierade bilder, det vill säga bilder där upphovspersonen angett med CC-licensmärkningar eller symboler hur verket får användas. Bilder där det står tydligt uttryckt att bilderna får spridas fritt, även på nätet.