:

Vad betyder IHD?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder IHD?
  2. Hur kan man se HD kanaler?
  3. Vad är ischemiska symtom?
  4. Hur kan man diagnostisera ischemisk hjärtsjukdom?
  5. Varför får man tior?
  6. Hur anses ischemisk hjärtsjukdom uppstå?

Vad betyder IHD?

Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) är en mycket vanlig folksjukdom och den främsta dödsorsaken både i Sverige och i världen. Vid IHD uppstår en syrebrist till hjärtat, vilket kan orsakas av förträngningar i hjärtats egna kärl, kranskärlen, eller av en propp.

Hur kan man se HD kanaler?

Ett antennuttag som är uppgraderat för Bredband (gäller dig med FiberKoax) Ett digital-tv-abonnemang hos oss. En HDTV-box alternativt en tv med inbyggd box som klarar av HDTV (tv-modul för HD.) Din tv måste klara HDCP för att du ska kunna dra full nytta av din HDTV-box.

Vad är ischemiska symtom?

Symtom

  • Första fasen (ischemi) - Akut insättande konstant diffus/central buksmärta. - Ev Reflektorisk defekation. - Ev Kräkningar.
  • Andra fasen (paralys) - Smärtorna minskar (men försvinner inte helt) - Kräkningar.
  • Tredje fasen (nekros) - Förvärrade ihållande smärtor (värre än vid debuten) - Blodig avföring. - Septisk påverkan.

Hur kan man diagnostisera ischemisk hjärtsjukdom?

Diagnos. Anamnesen är helt avgörande för att ställa diagnosen ischemisk hjärtsjukdom då en patient söker för smärta/obehag i bröstet. Det gäller framför allt typen av smärta, tidsförlopp och utlösande faktorer samt patientens hela kardiovaskulära riskprofil.

Varför får man tior?

TIA – en varningssignal Transitorisk ischemisk attack som förkortas TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan. Det finns risk för att du får en ny eller större blodpropp inom de närmaste dygnen om du har fått en TIA.

Hur anses ischemisk hjärtsjukdom uppstå?

Ischemi uppstår när den försörjande artären blir delvis eller helt tilltäppt, vilket leder till minskad tillgång till syrgas och näringsämnen samt minskad borttransport av restprodukter.