:

Hur används IE?

Innehållsförteckning:

 1. Hur används IE?
 2. Kan man använda IE i svenska?
 3. Hur skriver man till exempel?
 4. Hur skriver man och eller?
 5. Vad betyder IE på latin?
 6. Vad menas med IE?
 7. Hur skriver man tusentals kronor?
 8. Vad är mnkr?
 9. När är det lämpligt att skriva man?
 10. Vad betyder förkortning IE?
 11. Vad betyder eg på engelska?

Hur används IE?

i.e. adv. d.v.s., dvs adv. ex.: "snabbt", "lyckligt".

Kan man använda IE i svenska?

"i.e." på svenska dvs. d.v.s.

Hur skriver man till exempel?

Till exempel kan förkortas på två sätt:

 1. t. ex.
 2. t ex.

Hur skriver man och eller?

Uttrycket och/eller kan ofta ersättas med ett enkelt eller. Om man måste få fram att det är fråga om 'a eller b eller båda' kan det vara säkrast att uttrycka sig på ett helt annat sätt, t. ex. Du kan välja antingen a eller b eller både a och b.

Vad betyder IE på latin?

i.e. – en förkortning av latinets id est.

Vad menas med IE?

Internationell enhet (förkortat IE) är en måttenhet som används för många medicinska preparat – exempelvis heparin, insulin och olika vitaminer. Enheten används där mol, gram eller andra exakta viktenheter inte är lämpliga.

Hur skriver man tusentals kronor?

Vi rekommenderar tkr. Beteckningen kkr är mindre lämplig, eftersom vi inte brukar tala om kilokronor utan just tusen kronor. Då faller sig tkr som en betydligt naturligare förkortning. Det är också den förkortning som bäst förstås.

Vad är mnkr?

Förkortning av Megakronor dvs miljoner kronor.

När är det lämpligt att skriva man?

Undvik ordet 'man' Att använd ordet 'man' i skriven text anses inte särskilt snyggt då detta ord oftast används i talspråk. Det går nästan alltid att byta ut ordet 'man' mot 'du' eller ändra meningsbyggnaden. Detta ska göras i så stor utsträckning som det går.

Vad betyder förkortning IE?

IE, Ie eller ie kan syfta på: IE – en webbläsare utvecklad av Microsoft, se Internet Explorer. , förkortning för Iarnród Éireann – ett järnvägsbolag på Irland. IE – en måttenhet som används för många medicinska preparat, se Internationell enhet.

Vad betyder eg på engelska?

e.g. [förkortning] till exempel {prep.}