:

Vad är en HTTPS anslutning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en HTTPS anslutning?
  2. Hur gör man HTTPS?
  3. Varför HTTP eller HTTPS?
  4. Hur får man ett SSL-certifikat?
  5. Vad menas med HTTPS?
  6. Vad kostar ett SSL-certifikat?
  7. Varför behövs SSL-certifikat?
  8. Vad är HTTP och vad används det till?
  9. Vilken port är HTTPS?

Vad är en HTTPS anslutning?

HTTPS är en förkortning på orden Hypertext Transfer Protocol Secure och är ett anslutningsprotokoll som webbläsare använder för att kommunicera med webbplatser. Anledningen till varför man använder detta är för att säkra data som skickas mellan webbplatser och de som besöker dem.

Hur gör man HTTPS?

Jo, du behöver installera ett så kallat SSL-certifikat som pekar om http till https genom en . htaccess fil. Hos one.com fixar vi det åt dig automatiskt när du skapar en hemsida hos oss. Våra allt-i-ett-abonnemang kommer alla med ett gratis wildcard SSL-certifikat som vi automatiskt installerar åt dig.

Varför HTTP eller HTTPS?

HTTPS står för ”Secure HTTP” och det fungerar som HTTP med den stora skillnaden att det fokuserar på säkerhet för användaren genom att använda protokollet SSL (Secure sockets layer). Informationen som skickas är krypterad och endast mottagaren kan se informationen som skickas.

Hur får man ett SSL-certifikat?

Om din webbvärd inte erbjuder HTTPS-säkerhet kan du skaffa ett SSL-/TLS-certifikat för din domän via en certifikatutfärdare. Let's Encrypt är en certifikatutfärdare som tillhandahåller certifikat för att skapa ett säkrare internet. Du måste ta hjälp av din webbvärd för att installera certifikatet.

Vad menas med HTTPS?

HTTPS är ett protokoll för överföring av krypterad information mellan en webbserver och en webbläsare. Det är en teknisk beskrivning av hur informationen ska skickas mellan två datorer på ett säkert sätt.

Vad kostar ett SSL-certifikat?

Det finns svenska webbhotell med gratis SSL-certifikat. Men det absolut vanligaste är att SSL kommer med en kostnad. Denna brukar som lägst ligga på kring 300 kronor per år.

Varför behövs SSL-certifikat?

Företag och organisationer behöver lägga till SSL-certifikat till sina webbplatser för att skydda onlinebaserade transaktioner samt hålla kundinformation privat och säker. I korthet skyddar SSL internetanslutningar och förhindrar att kriminella kan läsa eller ändra information som överförs mellan två system.

Vad är HTTP och vad används det till?

HTTP är ett kommunikationsprotokoll som används för att ladda webbsidor på Internet via World Wide Web (WWW). Med hjälp av HTTP kan din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet kommunicera med servrar så att din webbläsare kan läsa in innehållet (content) från olika hemsidor.

Vilken port är HTTPS?

HTTP-data sänds normalt över TCP-port 80. HTTPS sänds i stället över port 443.