:

Vad innebär ISO 9000?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär ISO 9000?
  2. Varför finns det standarder?
  3. Är ISO 9000 ett krav i PBL?
  4. Är ISO 9000 gratis?
  5. Vad innebär en standard tillgång?
  6. Är svensk standard en lag?

Vad innebär ISO 9000?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Varför finns det standarder?

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Är ISO 9000 ett krav i PBL?

Byggbranschen är en tungarbetad och emellanåt svår bransch med hårt inarbetade rutiner och en fast förankrad kultur. Detta har medfört att byggföretagen först på senare år börjat certifiera sig, de flesta baserar dock sina kvalitetssystem på ISO 9000.

Är ISO 9000 gratis?

Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vad innebär en standard tillgång?

Europeisk standard (EN) Det gör det enklare att handla med varor och tjänster över nationsgränserna. Europeiska standarder måste införlivas som nationell standard i samtliga länder som är medlemmar i CEN, vilket gör att tillverkarna lättare får tillgång till marknaden i samtliga europeiska länder.

Är svensk standard en lag?

Standarden fungerar då som en förlängning av EU-lagstiftningen men är fortfarande frivillig att använda. Man kan även visa på överensstämmelse på andra sätt.