:

Hur man skriver referenser?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man skriver referenser?
 2. Vilket referenssystem är vanligast i vetenskapliga sammanhang?
 3. Hur hänvisar man till rapporter?
 4. Vad är apa7?
 5. Vilket referenssystem?
 6. När ska man använda fotnoter?
 7. Vilket referenssystem är bäst?
 8. Hur man refererar till sig själv?
 9. Hur anger man källor i referat?

Hur man skriver referenser?

Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Nedan rekommendation uppdaterades i september 2020....Referensen ska innehålla den här informationen, i den mån den finns:

 1. Författare.
 2. År.
 3. Titel.
 4. Upplaga (om boken getts ut i flera upplagor)
 5. Förlagsort.
 6. Förlag.
 7. Beständig länk.

Vilket referenssystem är vanligast i vetenskapliga sammanhang?

Parentessystemet. Här anger man författarens namn och publiceringsår för skriften inom parentes direkt efter referensen. Detta är det vanligaste systemet idag inom naturvetenskapen.

Hur hänvisar man till rapporter?

Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten. Om du inte hittar sådana uppgifter utelämnas de.

Vad är apa7?

I denna guide kan du få förslag på hur referenser bör utformas i litteraturlistan. Den ska vara sist i dokumentet och ordnas alfabetiskt efter författarnas efternamn och innehålla alla nödvändiga bibliografiska uppgifter. I texten anges författare inom parentes samt publiceringsår.

Vilket referenssystem?

Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i slutet av din text.

När ska man använda fotnoter?

Oftast används fotnoter till att skriva källhänvisningar eller översättningar, men också till andra noteringar och parentetiska inlägg, som inte är så väsentliga att läsaren inte kan frångå dem utan att gå miste om viktig information.

Vilket referenssystem är bäst?

Harvard. Harvard är kanske den allra vanligaste referensstilen och används inom en rad olika discipliner.

Hur man refererar till sig själv?

Det enda läget då du ska referera till dig själv är om du vill referera till något tidigare som du själv publicerat exempelvis en tidigare uppsats du skrivit eller något du gjort som finns inspelat digitalt eller dylikt. I de fallen gör du som en vanlig referens med ditt efternamn och årtal på det du publicerat.

Hur anger man källor i referat?

Ett referat – Instruktioner Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades. Ex: Schulman, Alex ”Vi måste hitta på ord som svenskan saknar”, Aftonbladet, 2016-01- 24.