:

När du fått en ordination av läkaren att patienten ska ha en infusion och du behöver sätta en PVK för att infusionen ska kunna ges Var bör den i första hand placeras?

Innehållsförteckning:

 1. När du fått en ordination av läkaren att patienten ska ha en infusion och du behöver sätta en PVK för att infusionen ska kunna ges Var bör den i första hand placeras?
 2. Vilken är den viktigaste åtgärden för att förebygga infektion hos patienten med en central venkateter?
 3. Vad är Injektionsventil?
 4. Hur kopplar man dropp?
 5. Vilken risk finns vid användning av Infusionsaggregat med aktiv luftning?
 6. När används CVK?
 7. Vilka vener för CVK?
 8. Vad är ett Injektionsmembran?
 9. Vad är en Trevägskran?
 10. Vad innehåller Näringsdropp?
 11. När ska byte av Trevägskranar och Injektionsventiler ske?
 12. Vilka symtom kan finnas vid venös Kateterrelaterad trombos?
 13. Vad är Infusionsaggregat?

När du fått en ordination av läkaren att patienten ska ha en infusion och du behöver sätta en PVK för att infusionen ska kunna ges Var bör den i första hand placeras?

Injektioner/infusioner bör ges via rengjord injektionsventil. Rengör membranet noggrannt genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5-10 sekunder och låt luftttorka [8]. Vissa läkemedel exempelvis vissa cytostatika eller avvikande osmolaritet/pH är inte lämpliga att administrera i PVK.

Vilken är den viktigaste åtgärden för att förebygga infektion hos patienten med en central venkateter?

God hygien hos både patient och personal är den viktigaste åtgärden för att förebygga infektion [9]. Vid oklar feber ska CVK misstänkas som orsak. Alla tecken på irritation eller infektion runt CVK ska omedelbart rapporteras till ansvarig läkare.

Vad är Injektionsventil?

Injektionsventilen kan användas direkt för injektionsgivning eller för att koppla infusion. Alternativt kan en eller flera trevägskranar kopplas på efter behov. Vid användning av trevägskran ska en injektionsventil finnas i en av öppningarna för att användas vid injektionsgivning.

Hur kopplar man dropp?

Vid en del behandlingar eller undersökningar behöver du få medicin eller dropp direkt i blodet. Oftast får du det genom en venkateter. En venkateter består av en liten tunn och böjlig plastslang som förs in i blodkärlet och tejpas fast på handen eller armen. En venkateter kan du få på handryggen eller i armvecket.

Vilken risk finns vid användning av Infusionsaggregat med aktiv luftning?

I en modern volympump finns en luftdetektor som ska känna av luftbubblor i infusionsaggregatets slang. När exempelvis kylda vätskor används finns en stor risk att luft frigörs. Om en luftmängd som överstiger den inställda larmgränsen detekteras kommer pumpen att larma.

När används CVK?

En central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på halsen eller under nyckelbenet. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Venkatetern tas bort när du inte behöver den längre. En central venkateter kallas också CVK.

Vilka vener för CVK?

En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk. En CVK kan ha en eller flera lumen.

Vad är ett Injektionsmembran?

På avstängningsventilen närmast patienten kopplas ett injektionsmembran vars uppgift är att minska den bakteriella kolonisationen av CVK [1]. Injektionsmembranet kan användas för injektionsgivning eller till att koppla infusion efter att injektionsmembranet desinfekterats.

Vad är en Trevägskran?

Exempel på kranblock. Trevägskranen består av ett kranhuvud med engångs skyddsproppar. Före påkoppling av infusionsaggregat desinfekteras öppningen och får därefter lufttorka 30 sekunder. Då infusionsaggregatet tas bort ersätts detta med en ny steril skyddspropp eller ett injektionsmembran.

Vad innehåller Näringsdropp?

Glukosel är en lösning som ges i en ven via ett dropp (intravenös infusion). Lösningen är avsedd för att tillföra kroppen energi i form av glukos och för tillförsel av salter vid parenteral näringstillförsel (näring tillförs direkt i blodcirkulationen), d.v.s i situationer då du inte kan äta eller dricka normalt.

När ska byte av Trevägskranar och Injektionsventiler ske?

Om även den inre kranen används för injektioner, infusioner eller blodprovstagning ska den bytas enligt rutiner för byte av yttre trevägskran. Byte av injektionsventil Byte av injektionsventil sker enligt tillverkares rekommendationer.

Vilka symtom kan finnas vid venös Kateterrelaterad trombos?

Feber och/eller frossa, allmänpåverkan. Vid misstanke om kateterrelaterad infektion, läs mer under blodprov och blododling. Infektionsdiagnosen måste ofta baseras på en sammanvägning av symtom, kliniska fynd och laboratoriedata.

Vad är Infusionsaggregat?

Det enklaste och vanligaste sättet att tillföra en vätska eller ett läkemedel till en patient är att använda ett infusionsaggregat av standardtyp, kopplat till en infusionspåse eller infusionsflaska.