:

Hur använder man IPv6?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man IPv6?
  2. Hur aktivera IPv6?
  3. Har Bahnhof IPv6?
  4. Vad skiljer IPv4 och IPv6?
  5. Vilka fyra saker kan man ange i TCP IP inställningarna?

Hur använder man IPv6?

IPV6 är gjort för att i stor utsträckning likna IPV4, men de två protokollen är inte kompatibla med varandra. IPV6 ger oss ett helt nytt internet, skiljt från gamla IPV4-internet. Inledningsvis kommer därför IPV4 att användas parallellt med IPV6, med hjälp av så kallad dual stack-teknik (IPV4 och IPV6 samtidigt).

Hur aktivera IPv6?

Aktivera IPv6

  1. Öppna Google Home-appen .
  2. Tryck på Wifi Inställningar. Avancerade nätverksinställningar.
  3. Aktivera IPv6.
  4. Tryck på Spara .

Har Bahnhof IPv6?

Vad skiljer IPv4 och IPv6?

Vilka fyra saker kan man ange i TCP IP inställningarna?