:

Hur skriver man referenser i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man referenser i Word?
 2. Hur man hittar referenser?
 3. Hur gör man en automatisk innehållsförteckning i Word?
 4. Hur skriver man referenser enligt Harvard?
 5. Vad är det viktigaste med att ha en källförteckning när du skriver dina skolarbeten?
 6. Hur gamla referenser kan man ha?
 7. Hur skriver man referenser i löpande text?

Hur skriver man referenser i Word?

Ställ markören där du vill ha källan, och klicka på fliken "Referenser".

 1. Klicka på fliken "Referenser". ...
 2. Välj alternativet "Lägg till ny källa…". ...
 3. Fyll i info om källan. ...
 4. Källan infogas där du har placerat markören i dokumentet. ...
 5. Infoga referenslista sist i dokumentet.
 6. Referenslistan infogas där du har ställt markören.

Hur man hittar referenser?

En referens ska vara någon som känner dig väl, helst genom jobbet. Dina referenser ska till exempel kunna beskriva vilken roll du har tagit i grupper, hur du har hanterat utmaningar och andra jobbsituationer. Två eller tre namn brukar vara lagom. Anpassa valet av personer efter jobbet du söker.

Hur gör man en automatisk innehållsförteckning i Word?

Skapa innehållsförteckningen

 1. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen – vanligtvis någorlunda i början av dokumentet.
 2. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning och välj sedan ett Automatisk innehållsförteckning-format i listan.

Hur skriver man referenser enligt Harvard?

Det finns olika system för att skriva referenser. Den största skillnaden mellan systemen är place- ringen av referenserna. I Harvardsystemet skrivs en kortare form av hänvisning i en parentes i den löpande texten. Den refererar till den fullständiga referensen som placeras i en referenslista längst bak i texten.

Vad är det viktigaste med att ha en källförteckning när du skriver dina skolarbeten?

När du skriver ett skolarbete, är det viktigt att du anger var du har tagit informationen från. Anledningen är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen, samt lära sig något från den, och inte minst för att de ska kunna utforska samma källor som angetts.

Hur gamla referenser kan man ha?

Hur gamla kan referenserna vara? Referenser är färskvara och de ska helst vara inom de närmaste åren. Någon referens kan vara ett par år gammal, men tänk på att den referensen bara kan svara på hur du var då. Är det något jag vill veta från den tiden kan även det vara relevant.

Hur skriver man referenser i löpande text?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.