:

Hur använder man mallar i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man mallar i Word?
 2. Hur skriver man källor från internet?
 3. Varför mallar?
 4. Hur lägger man in källor?
 5. Hur ska man ange källor?

Hur använder man mallar i Word?

Spara ett dokument som en mall

 1. Öppna det Word-dokument som du vill spara som mall.
 2. Klicka på Spara som mall på Arkiv-menyn.
 3. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.
 4. (Valfritt) I rutan Där väljer du en plats där mallen ska sparas.
 5. Klicka på Microsoft Word(. ...
 6. Klicka på Spara.

Hur skriver man källor från internet?

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Fullständig URL-adress (http://…), (datum då du hämtade webbsidan från dess plats på nätet).

Varför mallar?

Mallar är bra eftersom de sparar tid och skribenterna slipper uppfinna texten på nytt varje gång. De gör också att rösten i texterna blir enhetlig och konsekvent. Företagets varumärke lyser igenom när mallarna är välgjorda och skrivna utifrån organisationens språkliga profil.

Hur lägger man in källor?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur ska man ange källor?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.