:

Hur sökmotorer fungerar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sökmotorer fungerar?
  2. Vad skiljer Google Bing Yahoo och DuckDuckGo åt?
  3. Hur kan du använda Google som standardsökmotor?
  4. Vilken sökmotor visar resultatet för en användares sökfråga?
  5. Hur gör du för att välja Google som standardsökmotor i Edge?

Hur sökmotorer fungerar?

En sökmotor är en tjänst som används för att söka igenom innehåll på internet. Ofta sker det genom att en person skriver in ett eller flera ord/meningar i en sökruta. Sökmotorn söker då igenom innehållet som indexerats och presenterar sökträffarna i en lista för användaren.

Vad skiljer Google Bing Yahoo och DuckDuckGo åt?

DuckDuckGo levererar inga egenskapade sökresultat, likt Google och Bing. Samtliga sökningar utförs istället via cirka 400 externa källor, som DuckDuckGo menar ger träffsäkra sökresultat.

Hur kan du använda Google som standardsökmotor?

  • Använda Google som standardsökmotor Om du vill få resultat från Google varje gång du söker kan du göra Google till standardsökmotor. Om din webbläsare inte finns med nedan hittar du anvisningar om hur du ändrar sökinställningarna i hjälpresurserna för webbläsaren.

Vilken sökmotor visar resultatet för en användares sökfråga?

  • En sökmotor visar resultatet för en användares sökfråga. Servern tar emot en sökfråga från användaren och identifierar med olika regler en uppsättning objekt som uppfyller svaret på sökfrågan. Det finns hundratals sökmotorer men marknaden domineras kraftigt av Google som man räknar har 2/3 av marknaden.

Hur gör du för att välja Google som standardsökmotor i Edge?

  • För att t.ex. välja Google som standardsökmotor i Edge markerar du Google i listan (1) och klickar därefter på Ange som standard (2). 5. När du nu hädanefter söker direkt i adressfältet på Microsoft Edge är det Google (eller din valda sökmotor) som används istället för Bing.