:

Hur gör man en mall i Google Docs?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en mall i Google Docs?
 2. Hur gör man schema i Google Docs?
 3. Hur sparar du en egen formatmall?
 4. Hur gör man en tidslinje på Google Docs?
 5. Hur skapar man mallar?
 6. Hur man gör ett häfte?

Hur gör man en mall i Google Docs?

Du kan välja en befintlig mall eller skapa en egen....Skapa en egen mall

 1. Välj ett alternativ: ...
 2. Från startskärmen för Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär högst upp klickar du på Mallgalleri. ...
 3. Klicka på Skicka in mall. ...
 4. Klicka på Välj ett dokument och välj den mallfil du skapade.
 5. Klicka på Öppna.

Hur gör man schema i Google Docs?

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga Diagram. Från Kalkylark.
 3. Klicka på kalkylarket med diagrammet du vill lägga till och klicka sedan på Välj.
 4. Klicka på diagrammet som du vill lägga till. ...
 5. Klicka på Importera.

Hur sparar du en egen formatmall?

Spara ett dokument som en mall

 1. Öppna det Word-dokument som du vill spara som mall.
 2. Klicka på Spara som mall på Arkiv-menyn.
 3. Skriv namnet som du vill använda för den nya mallen i rutan Spara som.
 4. (Valfritt) I rutan Där väljer du en plats där mallen ska sparas.
 5. Klicka på Microsoft Word(. ...
 6. Klicka på Spara.

Hur gör man en tidslinje på Google Docs?

Använd ett tidslinjediagram för att visa viktiga händelser i kronologisk ordning....Anpassa ett tidslinjediagram

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Till höger klickar du på Anpassa. Tabell.
 4. Ändra hur tabellen ser ut, sortera den eller lägg till sidnumrering.

Hur skapar man mallar?

Klicka på en mall som liknar den som du vill skapa och klicka sedan på Välj. Lägg till, ta bort eller ändra text, bilder eller formatering och gör andra ändringar som du vill ska visas i alla nya dokument som baseras på mallen. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som. Klicka på Word-mall (.

Hur man gör ett häfte?

Gå till Arkiv > Nytt. Skriv häfte i sökrutan och välj sökikonen. När du hittar den mall du vill använda markerar du den och väljer Skapa.