:

Hur läser man longitud och latitud?

Innehållsförteckning:

 1. Hur läser man longitud och latitud?
 2. Hur använder man koordinater?
 3. Hur ändrar man koordinater?
 4. Hur mäter man longitud?
 5. Hur använder man en kartbok?
 6. Var är det längst mellan latituder och longituder?

Hur läser man longitud och latitud?

Koordinaterna anges i breddgrader och längdgrader

 1. Latituder är linjer som går i öst-västlig riktning runt jordklotet. ...
 2. 0°-longituden ja 180°-longituden delar upp jordklotet i en västlig (W) och en östlig (E) del. ...
 3. Koordinaternas väderstreck anges med bokstäverna N, E, S och W.

Hur använder man koordinater?

Söka efter en plats genom att ange koordinater

 1. Öppna Google Maps på datorn.
 2. Skriv in dina koordinater i sökrutan. Några exempel på format som stöds: Decimalgrader (DD): 41.40338, 2.17403. Grader, minuter och sekunder (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E. Grader och decimalminuter (DMM): , .

Hur ändrar man koordinater?

Ändra hur koordinaterna visas baserat på personliga inställningar eller behov....

 1. Öppna Google Earth.
 2. Längst upp klickar du på Google Earth. Inställningar.
 3. Klicka på 3D-visning. Under Visa lat/long väljer du ett visningsformat.
 4. Klicka på OK. Koordinaterna visas längst ned till höger.

Hur mäter man longitud?

För att kunna pricka in exakt position delade man upp jordgloben i ett rutnät. De streck som ritades från nordpolen till sydpolen, längs med jordklotet, kallas längdgrader. De streck som ritas runt jorden på bredden kallas breddgrader. Breddgrader rör aldrig vid varandra medan alla längdgrader möts vid polerna.

Hur använder man en kartbok?

Kartbok, atlas, är en speciell bok med kartor samlade. Ofta brukar en kartbok ha en samling kartor som berör hela världen (världsatlas) men det är också vanligt med kartböcker som enbart berör en viss världsdel eller ett enda land.

Var är det längst mellan latituder och longituder?

Det finns alltså 180 latituder, eller breddgrader, från 90 grader nord till 90 grader syd. Så, longituder och latituder är alltså det som bygger upp det där rutnätet på jorden. Vid ekvatorn är det ungefär 111 km mellan två meridianer. Mellan två breddgrader är det alltid 111 km.