:

Hur ska en bilaga se ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska en bilaga se ut?
  2. Hur skriver man en rapport på gymnasiet?
  3. Var ska bilagor vara?
  4. Hur ska en rapport vara uppbyggd?
  5. Hur ska en rapport se ut?
  6. Hur ska bilagor numreras?

Hur ska en bilaga se ut?

Sidnumrera gärna bilagorna – det underlättar för läsaren. I innehållsförteckningen bör även bilagans titel anges. Då det gäller källhänvisningar finns det olika system att välja mellan, till exempel Harvard-, Oxford- eller Vancouversystemet. Det viktigaste är att vara konsekvent och att ha läsaren i åtanke.

Hur skriver man en rapport på gymnasiet?

Arbetet som du kommer att skriva består av tre delar: I inledningen redogör du för vad du ska göra samt varför, vilka källor du använt samt hur du gått tillväga för att lösa din uppgift. I undersökning svarar du på dina frågor och ditt syfte. Under avslutning sammanfattar du vad du kommit fram till och drar slutsatser.

Var ska bilagor vara?

I innehållsförteckning skall också ”kapitlet” referenser och bilagor anges. Bilagorna har egen sidnumreringsordning och därför anges inte sidnummer för dessa i innehållsförteckningen. Om bilagorna är många kan i innehållsförteckningen en bilageförteckning anges.

Hur ska en rapport vara uppbyggd?

Det är här som arbetet ska presenteras och resultatet redovisas. Rapportdelen består av följande: inledning, huvuddel, resultat och avslutande diskussion. syfte och frågeställning avgränsningar metod diskussion kring källor struktur. Ha gärna ovanstående punkter som underrubriker i inledningskapitlet.

Hur ska en rapport se ut?

Det är här som arbetet ska presenteras och resultatet redovisas. Rapportdelen består av följande: inledning, huvuddel, resultat och avslutande diskussion. syfte och frågeställning avgränsningar metod diskussion kring källor struktur. Ha gärna ovanstående punkter som underrubriker i inledningskapitlet.

Hur ska bilagor numreras?

I innehållsförteckning skall också ”kapitlet” referenser och bilagor anges. Bilagorna har egen sidnumreringsordning och därför anges inte sidnummer för dessa i innehållsförteckningen. Om bilagorna är många kan i innehållsförteckningen en bilageförteckning anges.