:

Vad är GIT repo?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är GIT repo?
  2. Vad är en GitHub?
  3. Vad gör git commit?
  4. Hur använder man Git?
  5. Vad menas med repository?
  6. Vad är skillnaden mellan Git och GitHub?

Vad är GIT repo?

Repo. Ett repository (repo) är de filer som utgör ett enskilt projekt tillsammans med den historik som versionshanteringen via git ger. På svenska är översättningen förvar beskrivande för vad ett repo innebär.

Vad är en GitHub?

Github är en webbaserad och centraliserad lagring av versionshistorik för programvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git. Github erbjuder gratis lagring men även abonnemang för extra funktionalitet.

Vad gör git commit?

När man commit:ar sina filer så ska man ge en beskrivning på vad man har gjort för ändring på filerna, t. ex “Fixed bug #1103”. Utöver detta så säger man att man är nöjd med filerna. Det finns två sätt att lägga till beskrivningen, inline med hjälp utav git commit -m eller via en editor, git commit .

Hur använder man Git?

Git är distribuerat vilket innebär att ett centralt arkiv saknas och att vem som helst kan skapa en egen kopia av ett repository. Git är därför ett bra system att använda om man är flera utvecklare i samma projekt men det är också perfekt för egna projekt som man jobbar själv i.

Vad menas med repository?

kodförråd – även: datakatalog eller utvecklingskatalog, förkortat repo – databas för information som används och skapas i systemutvecklingsprojekt. – Kortformen repo används också om kompletta uppsättningar programkod som publiceras på internet.

Vad är skillnaden mellan Git och GitHub?

git är en lokal VCS-programvara som gör det möjligt för utvecklare att spara ögonblicksbilder av sina projekt över tid. Det är i allmänhet bäst för individuell användning. GitHub är en webbaserad plattform som innehåller gits versionskontrollfunktioner så att de kan användas tillsammans.