:

Hur använder man dem?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man dem?
 2. Vad är det för skillnad på de och dem?
 3. Är du en av dem?
 4. När ska man använda en och ett?
 5. Vad är det med dem?
 6. Varför kan inte folk skilja på de och dem?
 7. Varför är det svårt att skilja på de och dem?
 8. Är dem som?
 9. Hur uttalas dem?
 10. Vad är en och ett för ordklass?
 11. Vad är ett T ord?
 12. Varför de dem?
 13. Vad är skillnaden mellan subjekt och objekt?
 14. Varför ska vi använda de och dem?

Hur använder man dem?

De används som subjekt (De målar tavlor) och som bestämd artikel (De vackra tavlorna). Dem används som objekt (En konstnär har målat dem) och efter preposition (Hon målade tavlor till dem). Jag, du, vi och ni är andra exempel på subjektsformer.

Vad är det för skillnad på de och dem?

Alltså, they=de, them=dem. Rätt sätt att skriva meningen blir alltså ”Vi såg att de gick in i affären”. Så oavsett vilken av dessa minnesregler du testar – kom ihåg M-regeln. Mig/Honom/Them motsvarar Dem.

Är du en av dem?

Problemet är att på många håll i Sverige säger man dom i talspråk. Om du är en av dem som säger dom får du därför ingen hjälp av din språkkänsla när du ska skriva ner ditt dom. Språkkänslan tycker ju att det heter dom. Men du kan utnyttja att din språkkänsla inte tar fel på till exempel jag och mig.

När ska man använda en och ett?

Det finns ingen regel för om ett ord är ”en” eller ”ett”. Du måste lära dig det till varje nytt substantiv, men tänkt på att de flesta (ca 80%) substantiv är n-ord. Exempel: en kvinna, en flicka, en pojke, en bil, en skola… Ungefär 20% av substantiven är t-ord.

Vad är det med dem?

Talspråksformerna av orden har smält samman till dom. Som en första tumregel kan man tänka att de hör till samma kategori som jag, du, han, hon, vi, ni och man, och att ”dem” hör till samma kategori som mig, dig, honom, henne, oss, er och en. På så sätt kan man få en känsla av när respektive ord ska användas.

Varför kan inte folk skilja på de och dem?

För de och dem finns en annan ganska självklar anledning till felanvändandet, och det är förstås att man inte skiljer dessa två i talspråket. Dessutom har de ju i princip samma betydelse, och när man i talspråk säger [dåmm] om båda två så är det kanske inte konstigt att man har svårt att skilja dem åt i skrift.

Varför är det svårt att skilja på de och dem?

Det som krånglar till allt är ju att vi i talspråk säger "dom" både om "de" och "dem", vilket gör att de är lätta att blanda samman. Men "de" används som subjekt (alltså de som utför handlingen), och "dem" som objekt (den som är föremål för handlingen). Det är samma skillnad som mellan "vi" och "oss".

Är dem som?

Man kan göra på båda sätten. Dem är objektsformen och de/dem står som objekt i den här meningen. Men före som är det vanligt bland annat i tidningstext att man skriver de som som en fast fras. Detta är också helt accepterat av de flesta språkvårdare.

Hur uttalas dem?

På det viset vänjer sig barnen vid dom, och då är det förståeligt att de och dem kan börja kännas onaturliga för dem som har uttalet dom i sitt talspråk. Annars är det knappast något större problem för eleverna att lära sig använda de och dem rätt, lika väl som t.

Vad är en och ett för ordklass?

I listan längst ner på denna sida återfinner du nio ordklasser som ingår i svenskt teckenspråk: substantiv, verb, hjälpverb, adjektiv, adverb, räkneord, pronomen, konjunktioner och prepositioner....Ordklassbestämning i svenskt teckenspråk.

OrdklassExempel
AdverbNU, MYCKET, NÄR, HEMMA
RäkneordETT, ÅTTA, TJUGO, FÖRSTA

Vad är ett T ord?

Neutrum (av latinets neuter - "ingendera (av de två)") är ett genus i svenska och flera andra språk. Kallas ibland t-genus och känns i svenskan idag igen som ett-ord. I modern svenska står neutrum i motsats till utrum-genus (uter - "endera (av de två)").

Varför de dem?

– Vanligtvis brukar det krångla till sig när man inleder en mening med objektet, eftersom man oftast börjar en mening med subjektet. Då skriver eleverna ”de”, men det ska vara ”dem”.

Vad är skillnaden mellan subjekt och objekt?

Subjektet är den som gör någonting i satsen och hör ihop med verbet(predikatet) och objektet är sedan den som svarar på frågan vem/vad.

Varför ska vi använda de och dem?

Om du är osäker kan du därför prova att byta ut ”dom” mot dessa pronomen och fungerar det ska du använda ”de”. ”Dem” är objektsformen och kan bytas ut mot andra objektsformer som ”mig”, ”oss” eller ”honom”. Ett objekt utsätts för något som sker i satsen och är passiv. ”De såg dem”. Inte så svårt, väl?