:

Vad menas med EMC eller elektromagnetisk kompatibilitet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med EMC eller elektromagnetisk kompatibilitet?
  2. Vad regleras i EMC direktiv?
  3. För vilka apparater är det viktigt att ta hänsyn till Emckrav?
  4. Varför EMC?
  5. Vad är ett EMC filter?
  6. Hur mäter man EMC?
  7. Vad behandlar EMC direktivet?
  8. Hur koppla man in EMC-filter?
  9. Vad kännetecknar dålig Elkvalite?

Vad menas med EMC eller elektromagnetisk kompatibilitet?

Elektromagnetisk kompatibilitet handlar om att det ska vara möjligt att använda olika slags elektrisk utrustning samtidigt utan att de påverkar varandra negativt. EMC är alltså ett tillstånd där flera elektriska apparater eller fasta installationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

Vad regleras i EMC direktiv?

Skyddskraven i EMC-direktivet De väsentliga kraven i EMC-direktivet är de så kallade skyddskraven. I korthet innebär det att utrustning inte ska störa och inte bli störd av annan utrustning – den ska fungera i sin elektromagnetiska miljö.

För vilka apparater är det viktigt att ta hänsyn till Emckrav?

EMC-reglerna gäller för alla elektroniska och elektriska apparater, liksom system, utrustning och installationer med elektroniska eller elektriska komponenter.

Varför EMC?

Elsäkerhetsverket har i uppdrag att arbeta för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

Vad är ett EMC filter?

EMC-filter är viktiga komponenter som förhindrar störningar i maskiner och system. De minskar störningsutsläppen samtidigt som de förbättrar immuniteten mot interna och externa störningar. Murrelektronik erbjuder ett omfattande sortiment av filter.

Hur mäter man EMC?

Mätningen av den elektromagnetiska strålningen identifierar högfrekventa signaler, som skapas av DUT. Varje mätning måste upprepas för varje sida av DUT och detta gör man genom att placera enheten på en vridskiva. Fig 3. Mätning av elektromagnetisk strålning kräver att minst en antenn används.

Vad behandlar EMC direktivet?

Regelverket ska säkerställa att radio- och teleutrustning samt andra elektriska produkter inte stör varandra. Regelverket säkras genom att skyddskrav ställs på produkter. Skyddskraven handlar dels om att begränsa störningar från produkter, dels om hur stora störningar de ska tåla.

Hur koppla man in EMC-filter?

EMC-filter - aldrig behövt använda, men det finns olika varianter; varianter som du bara klämmer runt kabeln (ferritkärna) och aktiva, som kopplas in. De som kopplas in har plus och minus in, och kopplas sen i andra änden till lampans plus och minus.

Vad kännetecknar dålig Elkvalite?

Beroende på hur känslig den elektriska utrustningen är kan bristande elkvalitet ge: förkortad livslängd. försämrad prestanda. stopp eller avbrott.