:

Hur använder man Bixby?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man Bixby?
  2. Vad är en Bixby-knapp?
  3. Hur stänger man av Bixby S21?
  4. Vilka språk finns i bixby?
  5. Vad har Samsung istället för Siri?

Hur använder man Bixby?

Många Galaxy-enheter erbjuder ett sätt att tilldela Bixby till en knapptryckning. Vi nämnde att vissa äldre enheter hade en Bixby-knapp - på nyare enheter finns det möjlighet att få Bixby att starta antingen genom att dubbeltrycka eller trycka och hålla ned sido-/strömknappen.

Vad är en Bixby-knapp?

Även tidigare Galaxytelefoner har haft en dedikerad Bixby-knapp, som öppnar Samsungs AI-assistent Bixby med ett enkelt tryck. Redan när knappen lanserades så kom önskemål om att man skulle kunna definiera om den till att göra någonting annat.

Hur stänger man av Bixby S21?

Aktivera eller inaktivera Bixby-knappen: Bixby är integrerad i strömknappen. Gå till inställningar > avancerade funktioner > sidoknappen så hittar du kontrollerna. Här kan du aktivera eller inaktivera Bixby på den här knappen.

Vilka språk finns i bixby?

Bixby har dock fortsättningsvis endast stöd för engelska och koreanska, men Samsung planerar på sikt att göra den tillgänglig i ännu fler länder, på fler språk, till fler enheter och tredjepartsprogram.

Vad har Samsung istället för Siri?

Öppna Google Assistent med rösten På Android-telefoner som kör Android 5.0 eller senare kan du prata med Google Assistent även när telefonen är låst. Läs mer om hur du styr vilken information som kan visas och läsas upp.