:

Varför cinahl?

Innehållsförteckning:

  1. Varför cinahl?
  2. Hur fungerar cinahl?
  3. Varför PubMed?
  4. Vad är cinahl Subject Headings?
  5. Vad är en MeSH term?
  6. Vad är major heading?

Varför cinahl?

och ditt lösenord samma som du använder för att logga in på datorerna när du befinner dig på högskolan. Anledningen till att du måste logga in så här är att Cinahl är en databas som vi på BLR betalar för och du måste tala om för vår server att du är berättigad att få tillgång till databasen.

Hur fungerar cinahl?

Cinahl är en databas som innehåller referenser till främst tidskriftsartiklar i bland annat omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. CINAHL innehåller färre referenser än PubMed men du kan ändå hitta artiklar som inte finns i PubMed.

Varför PubMed?

PubMed är den version av Medline som NLM (National Library of Medicine) tillhandahåller kostnadsfritt för sökning över Internet. NLM samarbetar med tidskriftsförlagen därav namnet - Public/Publishers Medline. Det allra viktigaste under sökningen är att hitta bra ord att söka på. Tänk på att sökspråket är engelska.

Vad är cinahl Subject Headings?

CINAHL Headings är den ämnesordlista som används i CINAHL. CINAHL Headings bygger på MeSH-termer, men innehåller betydligt fler vårdrelaterade termer. I många andra databaser används andra ämnesordlistor än MeSH och CINAHL Headings.

Vad är en MeSH term?

MeSH-termerna (Medical Subject Headings) är kontrollerade begrepp som används för att indexera artiklar i PubMed. Varje MeSH-term är noga definierad och den definitionen är detsamma som NLM:s definition.

Vad är major heading?

Huvudkoncept (Major concept) begränsar sökningen till referenser som har ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll och ger färre träffar.