:

Hur gör man visitkort i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man visitkort i Word?
 2. Hur gör man ett visitkort?
 3. Hur gör man visitkort i Outlook?
 4. Hur gör man adressetiketter i Excel?
 5. Vad kostar att göra visitkort?

Hur gör man visitkort i Word?

Välj mall för visitkortoch öppna den i Word för webben. Tips: Om du redan befinner dig i Word för webben går du till visitkorts mal len genom att gå till arkiv > nyoch sedan klicka på mer på Office.com. Du kommer att se mallarna för Word. I listan över kategorier klickar du på företag.

Hur gör man ett visitkort?

Med Publisher kan du enkelt skapa effektiva visitkort, oavsett om du skapar en egen design eller använder en Publisher-design....Utforma visitkort

 1. Företagets namn och logotyp.
 2. Namn och titel.
 3. Adress samt telefon- och faxnummer.
 4. E-postadress.
 5. Webbplats (URL), om du har en sådan.

Hur gör man visitkort i Outlook?

Infoga ett elektroniskt visitkort i ett e-postmeddelande

 1. I ett nytt meddelande väljer du Bifoga objekt > visitkort i gruppen Inkludera på fliken Meddelande och väljer sedan ett namn i listan.
 2. Om du inte ser det namn du vill använda väljer du Andra visitkort ,väljer namnet i listan Sparad som och väljer sedan OK.

Hur gör man adressetiketter i Excel?

Skriva ut etiketter för distributionslistan

 1. Gå till Utskick > Starta koppling av dokument > Etiketter.
 2. I dialogrutan Etikettalternativ väljer du etikettleverantör i listan Etikettleverantörer.
 3. I listan Produktnummer väljer du produktnumret på ditt etikettpaket. ...
 4. Välj OK. ...
 5. Gå till Arkiv > Spara för att spara dokumentet.

Vad kostar att göra visitkort?

Beroende på om du skall ha tryck på en eller två sidor, samt vilket papper som skall användas, så räkna med från 1,50 upp till strax över 3kr/st som ett fullt normalt pris för 500st.