:

Hur går in och utandning till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går in och utandning till?
 2. Hur samverkar andningssystemet och cirkulationssystemet?
 3. Hur går Bukandningen till?
 4. Vad är ett Gasutbyte?
 5. Hur samarbetar andningsorganen och Cirkulationsorganen?
 6. Hur samverkar andningsorganen?
 7. Hur Bukandas man?
 8. Vad är andningssystemet?
 9. Hur sker utbytet av syre mellan luft och blod?
 10. Vad menas med Partialtryck?
 11. Var ligger diafragman?

Hur går in och utandning till?

En utandning sker mer passivt än en inandning och det behövs inga muskler för att andas ut i vila. När diafragman slappnar av åker den tillbaka uppåt och brösthålans och lungornas volym minskar igen. För att jämna ut trycket i lungorna kommer luften då att flöda ut ur lungorna och ut genom vår näsa och mun.

Hur samverkar andningssystemet och cirkulationssystemet?

Hela kroppen behöver ett fungerande andningssystem, annars kvävs vi och cellerna dör. Men gasutbytet (CO2 mot O2) sker endast i lungorna, som är en del av kroppens andningssystem.

Hur går Bukandningen till?

Om du provar att andas ut och hålla luften ute så länge du kan, märker du kanske att undertrycket får diafragman att bågna neråt – och luft dras in i lungorna! Ju mer flexibel diafragman är och ju mer den kan utvidgas neråt, desto mer får vi en upplevelse av ”bukandning”.

Vad är ett Gasutbyte?

Dina lungor sköter gasutbytet i organismen genom att ta upp syrgas från luften till blodet, och koldioxid från blodet till luften. Lungvävnaden är uppbyggd så att den skapar största möjliga kontaktyta för gasutbytet mellan luft och blod. Inandningsluften kommer in i lungorna via luftrören som kallas bronker.

Hur samarbetar andningsorganen och Cirkulationsorganen?

Varje andetag leder syresatt luft via mun och näsa, ner genom luftrören och till lungorna. Syret i lungorna förs över till blodet som pumpas runt i kroppen av hjärtat. Den här processen måste fortgå hela tiden för att hålla oss vid liv. Om blodet slutar komma till de vitala organen upphör de att fungera.

Hur samverkar andningsorganen?

Syre transporteras till kroppens vävnader Vid en inandning går syret i luften in i kroppen genom luftvägarna, till lungorna och ända ut till lungblåsorna. Syret passerar sedan ut från lungblåsorna och in i kapillärerna. Sedan transporteras syret i de blodkärl som kallas lungvenerna till hjärtat och vidare ut i kroppen.

Hur Bukandas man?

2. Bukandning

 1. Ligg på din säng eller en soffa.
 2. Placera en hand på bröstet och den andra på magen.
 3. Ta ett djupt andetag genom näsan i tre sekunder.
 4. Var uppmärksam på hur din buk expanderar och övre bröstet sträcks.
 5. Andas sedan långsamt ut under fyra sekunder.

Vad är andningssystemet?

Respirationssystemet eller andningssystemet är det organsystem hos organismer som för syre till lungorna och som i gengäld producerar koldioxid och en liten mängd syre, i det som kallas för ett gasutbyte eller andning.

Hur sker utbytet av syre mellan luft och blod?

Syre transporteras till kroppens vävnader Vid en inandning går syret i luften in i kroppen genom luftvägarna, till lungorna och ända ut till lungblåsorna. Syret passerar sedan ut från lungblåsorna och in i kapillärerna. Sedan transporteras syret i de blodkärl som kallas lungvenerna till hjärtat och vidare ut i kroppen.

Vad menas med Partialtryck?

Partialtryck är det tryck (deltryck) som orsakas av en enskild gas i en gasbladning i en behållare (t ex glasflaska). Summan av de olika gasernas partialtryck bildar det totala trycket (i t ex glasflaskan).

Var ligger diafragman?

Mellangärdet eller diafragman är muskeln som sitter mellan bröst- och bukhålan. Det är den viktigaste muskeln för andningsfunktionen och kallas därför också för andningsmuskeln. Diafragman sitter i nära anslutning till många andra organ såsom magsäck, gallblåsa, bukspottskörtel och tarmar.