:

Hur får man tag på planritningar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man tag på planritningar?
 2. Var får jag tag på ritningar till mitt hus?
 3. Var på en ritning finner man förklaringar föreskrifter och hänvisningar?
 4. Varför ska man använda ritningens måttsättning när man bygger?
 5. Har kommunen ritningar?
 6. Hur mycket kostar konstruktionsritningar?
 7. Vem gör Bygglovsritning?
 8. Över vilka rum har man oftast en Elevationsritning?
 9. Vad är or ritning?
 10. Vad kallas de tre hjälplinjer som man använder vid måttsättning?

Hur får man tag på planritningar?

Ta del av ritningar Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar. Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar genom Bygg- och plantjänsten om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.

Var får jag tag på ritningar till mitt hus?

Gamla bygglovsritningar finns ofta sparade i kommunens arkiv. Ritningarna räknas oftast som offentlig handling och du har då rätt att ut vilka av ritningarna som du vill.

Var på en ritning finner man förklaringar föreskrifter och hänvisningar?

I skrivfältet finns:

 • Förklaringar till ritningen t ex detaljer, material,- eller måttuppgifter samt särskilda föreskrifter som rör arbetets utförande.
 • Eventuell orienteringsskiss och vädersträck längst ner ovanför namnrutan.

Varför ska man använda ritningens måttsättning när man bygger?

En tredi- mensionell fysisk modell kan åskådliggöra den tekniska lösningen på ett sätt som inte låter sig göras med enbart en skiss eller ritning. Speciellt viktigt är detta när det gäller funktionsmodeller där olika delar av konstruktionen samverkar. Vid arbete med fysiska modeller är skala och måttsättning centrala.

Har kommunen ritningar?

Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.

Hur mycket kostar konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar. – Innan du som byggherre får det så kallade startbeskedet behöver konstruktionsritningar upprättas. Dessa ritningar visar hur grunden, väggar och tak ska byggas så de håller för de laster som byggnaden kan utsättas för samt att de kan används av den som ska bygga. Kostnad: 40 0 kr.

Vem gör Bygglovsritning?

För att komma igång med ett byggprojekt är ett stort och avgörande steg att söka om bygglov samt att få bygglovet beviljat. När du söker för ett bygglov behöver du beställa eller skapa bygglovsritningar som är fackmannamässigt utförda. Detta kan en arkitekt eller byggnadsingenjör hjälpa dig med.

Över vilka rum har man oftast en Elevationsritning?

ex ett rum enbart genom att kolla på en planritning och med elevationer får man en tydligare bild av hur inredningen ser ut när man kollar på rummets väggar från sidan. Elevationsritningen är också ritad i 2D utan perspektiv, där man ser väggen av rummet och de möbler och inredning som är placerade intill väggen.

Vad är or ritning?

E it i ä tt fä di t En ritning är ett färdigt dokument som redovisas på papper eller i förekommande fall på bild kä h bildskärm och som beskriver ett eller flera fysiska objekt i huvudsakligen grafisk, skalenlig och symbolisk form.

Vad kallas de tre hjälplinjer som man använder vid måttsättning?

a. pelare, balkar, pålar och plintar.