:

Hur ansöker man om förtidspension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ansöker man om förtidspension?
 2. Hur gör man för att bli sjukpensionär?
 3. Hur många timmar får man jobba som sjukpensionär?
 4. Hur mycket mer får man i sjukersättning 2022?
 5. Hur mycket ökar sjukersättningen 2022?
 6. Vad får man göra som förtidspensionär?
 7. Hur mycket pengar får man som förtidspensionär?
 8. Vem beviljar sjukpension?
 9. Vilka får sjukpension?
 10. Kan man jobba när man är sjukpensionär?
 11. Får man jobba när man har förtidspension?
 12. Vad är högsta sjukersättningen?
 13. Vad gäller vid sjukskrivning 2022?
 14. Hur mycket höjs förtidspensionen 2022?

Hur ansöker man om förtidspension?

Hur ansöker jag?

 1. Ansök på Mina sidor. Du måste fylla i ansökan om sjukersättning för att vi ska kunna gå vidare i ditt ärende. ...
 2. Din läkare eller du ska skicka in ett läkarutlåtande. ...
 3. Vi kontaktar dig. ...
 4. Du får ett beslut. ...
 5. Utbetalning. ...
 6. Vi följer upp ditt ärende.

Hur gör man för att bli sjukpensionär?

Du kan få sjukpension om

 • du är sjukskriven minst 25 procent och.
 • du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar i en följd, eller har haft sammanlagt mer än 150 dagars sjukskrivning under de senaste tolv månaderna och.
 • Försäkringskassan betalar ut sjukpenning eller aktivitets/sjukersättning till dig.

Hur många timmar får man jobba som sjukpensionär?

Har man hel sjukersättning men ork och lust kan man arbeta upp till 5 timmar i veckan och tjäna högst en åttondel av den normala inkomsten. Du behåller ändå din sjukersättning – den blir alltså inte vilande. Om man fått sjukersättning beviljad efter juli 2008 kan man även ansöka om att sjukersättningen blir vilande.

Hur mycket mer får man i sjukersättning 2022?

År 2022 uppgår den garanterade nivån för hel ersättning till mellan 9 982 kronor och 11 190 kronor och per månad före skatt, beroende på ålder. Höjningen vid årsskiftet var cirka 1 150 kronor per månad. De flesta, cirka 90 procent, av de som har aktivitetsersättning har ersättning på garantinivå.

Hur mycket ökar sjukersättningen 2022?

Höjningen i januari 2022 är den största förstärkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen på många år, och kommer att ge cirka 1150 kronor mer per månad. Ungefär 250 000 personer har antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dessa får även cirka 10 000 kronor per år i sänkt skatt från och med januari 2022.

Vad får man göra som förtidspensionär?

I praktiken innebär detta att om du har hel sjukersättning får du pensionsrätt för 93 procent av din antagandeinkomst, den inkomst som Försäkringskassan beräknat att du troligen skulle ha haft om du hade arbetat. En person som arbetar och har lön får också pensionsrätt för 93 procent av sin inkomst.

Hur mycket pengar får man som förtidspensionär?

Sjukersättning kan ges till dig mellan 19-64 år och varierar beroende på din tidigare inkomst. Ersättningen består av 64,7 procent av din genomsnittliga lön under de senaste tre åren. Du kan som mest 18 399 kr i ersättning. Även du som inte har jobbat kan ersättning, storleken beror då på din ålder.

Vem beviljar sjukpension?

Patienten ska: Ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan. Be om ett läkarutlåtande från läkaren. Skicka in läkarutlåtande till Försäkringskassan.

Vilka får sjukpension?

Du kan rehabiliteringsstöd eller sjukpension enligt folkpensionslagen om du uppfyller samtliga av följande villkor: Sjukdom eller funktionsnedsättning hindrar arbete som ger dig en skälig utkomst. Du är i åldern 16–64 år.

Kan man jobba när man är sjukpensionär?

Hel sjukersättning får du tjäna upp till 48 300 kronor. Tre fjärdedels sjukersättning får du tjäna upp till 125 580 kronor. Två tredjedels sjukersättning får du tjäna upp till 173 880 kronor. Halv sjukersättning får du tjäna upp till 202 860 kronor.

Får man jobba när man har förtidspension?

Som förtidspensionär får du tjäna upp till åtta prisbasbelopp, som för närvarande motsvarar 328 000 kronor eller cirka 27 000 i månaden. Däröver minskas pensionen krona för kronor mot arbetsinkomsten. Förtidspensionärer på deltid får därmed tjäna mer innan pensionen påverkas.

Vad är högsta sjukersättningen?

Sjukersättning kan ges till dig mellan 19-64 år och varierar beroende på din tidigare inkomst. Ersättningen består av 64,7 procent av din genomsnittliga lön under de senaste tre åren. Du kan som mest få 18 399 kr i ersättning.

Vad gäller vid sjukskrivning 2022?

Från och med 1 april 2022 behöver den som är anställd och blir sjuk återigen styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg från den åttonde dagen för att få sjuklön. Det gäller även för de som ansöker om sjukpenning från första dagen i sjukperioden.

Hur mycket höjs förtidspensionen 2022?

Inom sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades förtidspension, höjs garantinivån med 1 000 kronor per månad. För den som är över 30 år blir garantiersättningen 11 036 kronor per månad före skatt nästa år.