:

Hur registrerar man en bifirma?

Innehållsförteckning:

  1. Hur registrerar man en bifirma?
  2. Måste man ändra SNI-kod?
  3. Vad heter bifirma på engelska?
  4. Vad kostar det att byta företagsnamn?
  5. Hur lång tid tar en ändring hos Bolagsverket?

Hur registrerar man en bifirma?

En enskild näringsidkare beslutar själv om registrering av bifirma. I öppna bolag och kommanditbolag är det de ansvariga bolagsmännen som fattar beslut om bifirma. Bifirman behöver inte anges i bolagsavtalet. I aktiebolag, andelslag och ideella föreningar är det styrelsen som fattar beslut om bifirma.

Måste man ändra SNI-kod?

Du kan också behöva ändra SNI-kod hos Skatteverket. Du bör också kontrollera bolagsordningen så att bokföringstjänster omfattas av bolagets ändamål enligt bolagsordningen.

Vad heter bifirma på engelska?

bifirma {utrum} doing business as [ex.]

Vad kostar det att byta företagsnamn?

När du skickar in din anmälan om ett namnbyte måste du också tillhandahålla bolagsordningen tillsammans med ett bolagsstämmoprotokoll som visar på ett namnbyte. Var också beredd på att det kommer kosta ditt företag runt 1000 svenska kronor att byta namn.

Hur lång tid tar en ändring hos Bolagsverket?

Om det finns brister i inskickade ärenden ska Bolagsverket skicka ett meddelande inom sju arbetsdagar när det gäller ett nybildat aktiebolag och inom tio arbetsdagar för övriga ärenden. Behöver du tips på vad du kan göra för att ditt ärende ska bli registrerat så snabbt som möjligt?