:

När infördes Vägtrafikregisteravgift?

Innehållsförteckning:

  1. När infördes Vägtrafikregisteravgift?
  2. Vad kostar det att registrera om en släpvagn?
  3. Vad kan hända om du inte betalar vägavgift?
  4. När går Transportstyrelsen till Kronofogden?
  5. Måste man registrera släp?
  6. Hur mycket kostar Regbesiktning?
  7. Vad avgör Vägavgiftens storlek?
  8. När ska man betala vägavgift?

När infördes Vägtrafikregisteravgift?

För att öka benägenheten att betala infördes under 2010 en påminnelseavgift på 50 kronor för en obetald vägtrafikregisteravgift. Andelen obetalda avgifter sjönk tillfälligt för att därefter öka igen och är nu i sådan omfattning att Transportstyrelsen anser det nödvändigt med ytterligare påtryckningsmedel.

Vad kostar det att registrera om en släpvagn?

Avgifter för registerhållning

Produkt/tjänstAvgift
Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn, släpvagn).75 kr/år
Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret22 400 kr
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret2 800 kr
Registreringsskylt och tävlingsskylt62 kr

Vad kan hända om du inte betalar vägavgift?

Om avgiften inte betalas i tid, tas en dröjsmålsavgift ut. Så länge lastbilen är påställd, utan avbrott, har den samma avgiftsperiod varje år. Avgiften ska betalas i kalendermånaden före avgiftsperioden.

När går Transportstyrelsen till Kronofogden?

Om du inte betalar trots påminnelse Om skatten och dröjsmålsavgiften inte betalas trots påminnelse, överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning.

Måste man registrera släp?

Kontrollbesiktning: Registrerade terrängsläp som används i yrkesmässig trafik för persontransport ska kontrollbesiktas. Läs mer på sidan om besiktning. Bildragna släpvagnar ska kontrollbesiktas. Läs mer på sidan om besiktning.

Hur mycket kostar Regbesiktning?

Ordinarie pris 319 kr.

Vad avgör Vägavgiftens storlek?

Vägavgiftens storlek är beroende av den miljöklass/utsläppsklass som fordonet tillhör. Uppgiften om vilken klass ett svenskt fordon tillhör framgår av vägtrafikregistret. När det gäller utländska fordon finns det inga uppgifter registrerade i vägtrafikregistret.

När ska man betala vägavgift?

Vägavgiften ska betalas under kalendermånaden före avgiftsperioden. Det innebär till exempel att för en avgiftsperiod som börjar den 23 februari ska vägavgiften vara betald senast den 31 januari. Så länge lastbilen därefter är avgiftspliktig utan avbrott kommer den att löpande ha samma avgiftsperiod påföljande år.