:

Vilka läkemedelsgrupper används vid epiduralbedövning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka läkemedelsgrupper används vid epiduralbedövning?
 2. Vad är intratekalt?
 3. Hur ges epidural?
 4. Vad är Spinalbedövning?
 5. Kan man bli förlamad av epidural?
 6. Vad är EDA behandling?
 7. Hur länge håller en blockad?
 8. Vad menas med epidural?
 9. Vart är epiduralrummet?
 10. Vad är analgesi?
 11. Vad innebär lokalbedövning?
 12. Vad är Postspinal huvudvärk?
 13. Varför ska man inte ta epidural?
 14. Vad är skillnaden mellan EDA och epidural?
 15. Vad krävs för att få Nervblockad?

Vilka läkemedelsgrupper används vid epiduralbedövning?

Lokalbedövningsmedel ges direkt i vävnaden. Intraartikulär infiltration. Lokalbedövningsmedel ges i eller vid en led. Lokalbedövningsmedlet kan blandas med andra läkemedel, till exempel NSAID och opioider.

Vad är intratekalt?

Vid spinal smärtbehandling administreras läkemedel genom en kateter till området innanför den hårda hjärnhinnan (intratekalt). Att ge smärtlindring med lokalbedövningsmedel och/eller opioider intratekalt, d v s direkt i ryggmärgsvätskan är en mycket effektiv smärtlindringsmetod.

Hur ges epidural?

Spruta eller kateter Du kan få ryggbedövningen med en spruta vid ett enstaka tillfälle. Du kan också få en kateter som får sitta kvar i ryggen om du behöver få bedövningen påfylld. En kateter är en tunn plastslang. Bedövningen fylls på med hjälp av en pump eller en speciell ballong.

Vad är Spinalbedövning?

Spinalanestesi (SPA, spinal eller spinalbedövning) är en form av central nervblockad eller ryggbedövning, som i ibland folkmun felaktigt kallas ryggmärgsbedövning.

Kan man bli förlamad av epidural?

Det är mycket ovanligt men om läkemedlet som används vid lågdos-epidural- bedövning av misstag sprutas in i ryggmärgsvätskan eller i ett blodkärl, finns risk för överdosering. Man kan då drabbas av plötsligt blodtrycksfall, dåsighet, övergående muskelförlamning och det kan kännas tungt att andas.

Vad är EDA behandling?

Epiduralanestesi (EDA) är en typ av mycket effektiv neuraxial anestesi/anelgesi mot smärta innan, under eller efter (postoperativt) ingrepp, i eller trauma mot thorax, buk, bäcken och nedre extremiteter.

Hur länge håller en blockad?

Inför sin operation får de flesta patienterna en nervblockad eller s.k. plexusblockad som även fungerar som postoperativ smärtlindring. En plexusblockad innebär en total förlamning av hela armen och varar upp till tolv timmar efter anläggande.

Vad menas med epidural?

Epiduralbedövning, epiduralanestesi (EDA) eller epidural (av grekiskans ἐπί, "på", och dura mater) avser en sorts central nervblockad eller ryggbedövning som, liksom spinalbedövning (spinalanestesi), ibland i folkmun felaktigt kallas ryggmärgsbedövning.

Vart är epiduralrummet?

Epiduralrummet är ett litet hålrum som finns alldeles utanför ryggmärgskanalen och den hårda ryggmärgshinnan.

Vad är analgesi?

Svensk definition Medicinska metoder som antingen lindrar smärta orsakad av ett särskilt tillstånd eller tar bort smärtupplevelsen under kirurgi eller annan medicinsk åtgärd.

Vad innebär lokalbedövning?

Lokalbedövning innebär att en mindre del av kroppen bedövas. Du kan till exempel få lokalbedövning om du ska göra en undersökning eller behandling som gör ont. Du kan få lokalbedövning på olika sätt, bland annat med spruta, kräm, gel och sprej.

Vad är Postspinal huvudvärk?

Postspinal huvudvärk (PDPH) är en komplikation till följd av punktering av dura mater som utförs för diagnostiska eller terapeutiska ändamål, eller oavsiktligt som en komplikation av epidural anestesi.

Varför ska man inte ta epidural?

Epidural kan öka risken för värksvaghet, vilket i sin tur ökar risken för sugklocka och tång, som i förlängningen kan orsaka allvarliga förlossningsskador.

Vad är skillnaden mellan EDA och epidural?

Om blodtrycket är lågt kan man behöva få blodtryckshöjande läkemedel och lite extra vätska i dropp. Ryggbedövning är ett gemensamt namn på: Epiduralbedövning, EDA, som innebär att man får bedövningsmedel insprutat i ett smalt hålrum, det så kallade epiduralrummet, alldeles utanför ryggmärgsvätskan.

Vad krävs för att få Nervblockad?

Med smärtblockader, eller nervblockader, menas att man genom injektioner åstadkommer en tillfällig eller mer långvarig hämning av nervimpulser från ett smärtområde. Vanligen används lokalanestetika med eller utan tillsats av kortison.