:

Vilken är den senaste versionen av Google Chrome?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken är den senaste versionen av Google Chrome?
 2. Hur uppdaterar jag?
 3. Hur uppdaterar man Chrome på datorn?
 4. Hur kan jag uppdatera min dator?
 5. Hur uppdaterar jag min Samsung TV?
 6. Varför funkar inte Google på min Samsung?

Vilken är den senaste versionen av Google Chrome?

Google har redan skickat ut en uppdatering till Chrome som man uppmanar alla användare att installera så snabbt som möjligt. Den nya versionen heter .87 och kan hämtas via webbläsarens inbyggda uppdateringsfunktion.

Hur uppdaterar jag?

Hämta de senaste tillgängliga Android-uppdateringarna

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System långt ned på skärmen. Systemuppdatering.
 3. Uppdateringstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.

Hur uppdaterar man Chrome på datorn?

Get Chrome for android Om du installerar Google Chrome läggs Googles lagringsplats till i systemet så att Google Chrome uppdateras automatiskt. Om du inte vill ha Googles lagringsplats utför du ”sudo touch /etc/default/google-chrome” innan du installerar paketet.

Hur kan jag uppdatera min dator?

Om du vill hålla dig uppdaterad väljer du Start > Inställningar > Uppdatera & säkerhet > Windows Update och väljer sedan Sök efter uppdateringar.

Hur uppdaterar jag min Samsung TV?

Uppdatera via TV:n

 1. Starta din TV.
 2. Öppna TV:ns meny genom att trycka på meny-knappen på fjärrkontrollen.
 3. Klicka dig in på kategorin Support samt gå till underkategorin Programvaruuppdatering.
 4. Du får nu ett val hur du vill söka efter en uppdatering, välj Via Online och sök efter en uppdatering.

Varför funkar inte Google på min Samsung?

Google har en enkelt lösning Problemet härrör från en felaktig uppdatering av Android System WebView, som gör att webbinnehåll kan läsas in i en app. Android System WebView är en viktig del av Android som många andra appar är beroende av. Lösningen är att uppdatera Android System WebView.