:

Hur gör man korsreferenser i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man korsreferenser i Word?
 2. Hur uppdaterar man sidnummer i Word?
 3. Varför sitter sidorna ihop Word?
 4. Hur gör man en innehållsförteckning i Word med underrubriker?
 5. Hur får man bort sidnummer på innehållsförteckningen?
 6. Hur gör man en sidbrytning?
 7. Vad är Avsnittsbrytning?
 8. Hur redigerar man en Innehållsförteckning?
 9. Hur tar man bort sidnummer på vissa sidor?
 10. Vilka sidor ska numreras?

Hur gör man korsreferenser i Word?

Infoga korsreferensen

 1. Skriv den text som börjar på korsreferensen i dokumentet. ...
 2. Klicka på Korsreferens på fliken Infoga.
 3. I rutan Referenstyp klickar du på listrutan och väljer det du vill länka till. ...
 4. I rutan Referera till klickar du på den information som du vill infoga i dokumentet.

Hur uppdaterar man sidnummer i Word?

Gå till Referenser > Uppdatera tabell. Välj ett av följande alternativ: Uppdatera endast sidnummer Det här uppdaterar bara de sidor där rubrikerna är på och ignorerar eventuella ändringar av rubriktexten.

Varför sitter sidorna ihop Word?

Som standard förhindrar Word att den sista raden i ett stycke visas högst upp eller längst ned på en sida. Markera de stycken där du vill kontrollera ensamma rader. Klicka på Stycke på Format-menyn och sedan på fliken Textflöde. Markera kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

Hur gör man en innehållsförteckning i Word med underrubriker?

För att infoga en innehållsförteckning i Word behöver du först formatera rubrikerna i dokumentet. Markera varje rubrik och klicka på "Rubrik 1" i menyfältet ovanför dokumentet. För underrubriker klickar du istället på "Rubrik 2", och så kan du fortsätta i fler nivåer om det behövs.

Hur får man bort sidnummer på innehållsförteckningen?

Ta bort sidnumret från den första sidan Gå till Infoga > Sidhuvud/sidfot. Välj Alternativ på höger sida och välj sedan Annorlunda förstasida. Välj Alternativ igen och välj sedan Ta bort sidnummer.

Hur gör man en sidbrytning?

Gå till Layout > Brytningar > Sida.

 1. Klicka eller tryck i dokumentet där du vill ha en sidbrytning.
 2. Gå till Infoga > Sidbrytning.

Vad är Avsnittsbrytning?

Sidbrytning och avsnittsbrytning innebär att den text som kommer efter brytningen flyttas över till nästa sida. Om Word oväntat lägger till en ny sida i dokumentet kan det alltså bero på en sidbrytning.

Hur redigerar man en Innehållsförteckning?

Formatera texten i innehållsförteckningen

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Infoga innehållsförteckning.
 2. Välj Ändra. ...
 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. ...
 4. Gör dina ändringar i fönstret Ändra formatmall.
 5. Välj OK för att spara ändringarna.

Hur tar man bort sidnummer på vissa sidor?

Ta bort sidnumret från den första sidan Gå till Infoga > Sidhuvud/sidfot. Välj Alternativ på höger sida och välj sedan Annorlunda förstasida. Välj Alternativ igen och välj sedan Ta bort sidnummer.

Vilka sidor ska numreras?

Om du har gjort rätt ska det nu finnas sidnummer på alla sidor utom förstasida, innehållsförteckning, sammanfattning, källförteckning och bilaga. Nu kan du välja vilket sidnummer du vill att sidnumreringen i avsnitt 2 ska börja med: 1.