:

Hur uppdaterar jag Excel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur uppdaterar jag Excel?
  2. Vilken är den senaste versionen av Excel?
  3. Vilken Wordversion har jag?
  4. Hur kan du söka efter uppdateringar i Office 2010?
  5. Hur aktiveras Automatiska uppdateringar i Windows 10?
  6. Hur kan du installera uppdateringar på Windows?

Hur uppdaterar jag Excel?

Uppdatera manuellt Klicka på > uppdateraeller tryck på Alt+F5. Tips: Om du vill uppdatera alla pivottabeller i arbetsboken på en gång klickar du på Analysera > Uppdatera alla.

Vilken är den senaste versionen av Excel?

Den aktuella versionen är Excel 2016, även kallad Microsoft Office Excel 2016 och ingår som en del i Microsoft Office 2016.

Vilken Wordversion har jag?

Om du har Windows öppnar du ett Word-dokument, väljer Arkiv i det övre vänstra hörnet och klickar sedan på Konto eller Hjälp i navigeringsfältet till vänster. Du ser din Version av Office och information under Produktinformationtill höger i fönstret.

Hur kan du söka efter uppdateringar i Office 2010?

  • Öppna valfri Office 2010-app, till exempel Word 2010, och skapa ett dokument. Gå till Arkiv > Hjälp > Sök efter uppdateringar. Välj Installera uppdateringar eller Sök efter uppdateringar. Om ingendera alternativet finns tillgängligt, följer du de ytterligare steg som visas i det fönster som visas när du väljer Sök efter uppdateringar.

Hur aktiveras Automatiska uppdateringar i Windows 10?

  • Aktivera automatiska uppdateringar i Windows 10 Öppna Windows Update genom att välja Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet.

Hur kan du installera uppdateringar på Windows?

  • Under Viktiga uppdateringar väljer du Installera uppdateringar automatiskt, och under Microsoft Update markerar du rutan Hämta uppdateringar för Microsoft-produkter och sök efter ny valfri Microsoft-programvara när jag uppdaterar Windows om du vill få Office-uppdateringarna. IT-avdelningen kan ha ställt in automatiska uppdateringar åt dig.