:

Hur länge varar effekten av Viagra?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge varar effekten av Viagra?
  2. Kan män ta en halv tablett Viagra?
  3. Vilken dos Viagra ska män ta?
  4. Kan män dela på en Viagra?
  5. Kan män ta två sildenafil 50 mg?
  6. Kan män ta två sildenafil?
  7. Vad händer om män tar dubbel dos Viagra?

Hur länge varar effekten av Viagra?

Sildenafil har effekt 30–60 minuter efter administrering. Effekten kan hålla i sig upp till 6–12 timmar beroende på dosen.

Kan män ta en halv tablett Viagra?

För att VIAGRA ska vara effektivt krävs sexuell stimulering. Vuxna Den rekommenderade dosen är 50 mg, att tas vid behov cirka en timme före sexuell aktivitet. Beroende på effekt och tolerans kan dosen ökas till 100 mg eller minskas till 25 mg. Rekommenderad maximaldos är 100 mg.

Vilken dos Viagra ska män ta?

Viagra ska tas vid behov cirka en timme före sexuell aktivitet. Den rekommenderade dosen är 50 mg, att tas på tom mage då samtidigt intag av mat försenar absorbtionen och försenar effekten av den munsönderfallande tabletten (se avsnitt Farmakokinetik). Beroende på effekt och tolerans kan dosen ökas till 100 mg.

Kan män dela på en Viagra?

Tabletten kan delas i fyra lika stora doser. Sildenafil är avsett för behandling av vuxna män med erektil dysfunktion, vilket är en oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet.

Kan män ta två sildenafil 50 mg?

Hur du tar Sildenafil Actavis Rekommenderad startdos är 50 mg. Du ska inte ta Sildenafil Actavis mer än en gång per dygn. Du ska ta Sildenafil Actavis ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

Kan män ta två sildenafil?

Du ska inte ta Sildenafil Actavis mer än en gång per dygn. Du ska ta Sildenafil Actavis ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Om du känner att effekten av Sildenafil Actavis är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Vad händer om män tar dubbel dos Viagra?

Vid överdosering ska sedvanliga understödjande åtgärder vidtagas efter behov. Njurdialys förväntas inte påskynda clearance, eftersom sildenafil är plasmaproteinbundet i hög grad och inte utsöndras i urinen.