:

Är det viktigt att ha bra klasskamrater?

Innehållsförteckning:

  1. Är det viktigt att ha bra klasskamrater?
  2. Vad är Kamrateffekt?
  3. Vad är en bra klasskamrat?
  4. Vad tycker du att man kan göra för att hjälpa elever som av olika anledningar inte kommer till skolan?
  5. Vad betyder differentiering och segregering?
  6. Hur ska vi vara mot varandra i skolan?
  7. Hur man är en bra kompis?
  8. Vad tycker du är viktigast i skolan?
  9. Vad är Differentieringsfrågan?
  10. Vad innebär differentiering inom specialpedagogik?

Är det viktigt att ha bra klasskamrater?

– Att klasskamraterna är viktiga för elevernas individuella lärande, eleverna utvecklar och tar andras argument vidare. Mina resultat visar att eleverna, i diskussioner med andra elever, använder sina tidigare kunskaper i nya situationer. Resultaten visar också att mötet med läraren är viktigt för elevers lärande.

Vad är Kamrateffekt?

Flera forskningsstudier har till exempel visat att såväl högpresterande som lågpresterande elever påverkas positivt av att det finns många högpresterande elever i klassrummet. Elever påverkas helt enkelt av klasskamraters beteende eller prestation. Det brukar kallas kamrateffekter.

Vad är en bra klasskamrat?

Du följer reglerna i klassrummet och i skolan och förstår varför de behövs. Du är en bra kompis och respekterar människors olikheter. Du berättar hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen. Du lyder när en kompis säger nej och du ser din del i en händelse.

Vad tycker du att man kan göra för att hjälpa elever som av olika anledningar inte kommer till skolan?

Arbeta aktivt för att öka närvaron genom att få eleven att förstå att hen är viktig i sammanhanget. Gör också din undervisning nödvändig för eleven så att hon känner att hen tjänar på att komma på lektionerna. Följ ofta upp hur det går för eleven genom individuella samtal och avstämningar.

Vad betyder differentiering och segregering?

Differentiering av elever leder till exkludering, integrering eller segregering. Om din skola ägnar sig åt nivågruppering, systematisk placering av elever i olika små grupper utifrån diagnoser eller andra etiketter så kan skolan inte bli inkluderande. Då är kulturen att differentiera elever.

Hur ska vi vara mot varandra i skolan?

Berätta för eleverna vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att förbereda barnen på vad ni ska göra och vad ni ska prata om så de känner sig trygga. Tvinga aldrig någon att vara med i en övning. En del behöver mer tid på sig och deltar på sitt sätt.

Hur man är en bra kompis?

– En bra kompis ska vara ärlig och pålitlig, för att jag ska kunna känna mig trygg. En bra kompis ska vara hjälpsam och snäll, lätt att kunna skoja med, vara öppen och prata.

Vad tycker du är viktigast i skolan?

Jag behöver känna mig trygg i min klass. Det här är viktigt för att jag ska lära mig bra och så mycket som möjligt i skolan: Det ska vara en lugn arbetsmiljö. Det behöver finnas bra arbetsredskap: pennor, sudd, papper, böcker, datorer, ”paddor” mm. Jag kan behöva träna olika saker med läxor.

Vad är Differentieringsfrågan?

Under 1900-talet delades den i tre olika skolformer som benämndes småskola, folkskola och mindre folkskola. Gemensamt för dessa tidsepoker är dock att utbildningen kunde skilja sig mellan olika elever. Vissa elever läste på halvtid och andra på heltid.

Vad innebär differentiering inom specialpedagogik?

Pedagogisk eller inre differentiering innebär att individualisering sker inom klassens ram med att läraren med olika material och dylikt möjliggör så att eleverna i klassen kan arbeta på många olika nivåer eller med olika uppgifter på samma gång.