:

Hur tar man bort stödlinjer i InDesign?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar man bort stödlinjer i InDesign?
 2. Hur gör man spalter i InDesign?
 3. Vad är stödraster?
 4. Hur gör man en innehållsförteckning i InDesign?
 5. Hur kniper man text i InDesign?
 6. Hur använder man InDesign?
 7. Vad är Baslinjeraster?
 8. Hur lägger man in sidnummer i Indesign?
 9. Vad är god typografi?
 10. Vad är textblock?
 11. Vad kostar det att köpa InDesign?
 12. Hur gör man en broschyr i InDesign?
 13. Hur man skriver en innehållsförteckning?

Hur tar man bort stödlinjer i InDesign?

Ta bort hjälplinjer Om du vill ta bort alla stödlinjer på måluppslaget högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på en markerad stödlinje eller linjal och väljer Ta bort alla stödlinjer på uppslag.

Hur gör man spalter i InDesign?

Lägga till spalter i en textram

 1. Använd markeringsverktyget när du markerar en ram eller textverktyget när du klickar i textramen eller markerar text.
 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. Ange antalet spalter, bredden på spalterna och mellanrummet mellan spalterna i textramen.

Vad är stödraster?

En uppsättning med linjaler och stödraster hör till en sida, men en stödlinje kan sträcka sig antingen över alla sidor i ett uppslag eller bara över en sida.

Hur gör man en innehållsförteckning i InDesign?

Skapa innehållsförteckning I InDesign växlar du först över till Innehållsförteckning-kontrollpanel, genom att klicka i den övre menyn på Layout och sedan på Innehållsförteckning . Så fort kontrollpanelen har öppnats, visas via knappen Fler alternativ, flera möjligheter för formatering.

Hur kniper man text i InDesign?

Markera text som innehåller anpassad kerning och spärra/knip

 1. Välj Redigera > Inställningar > Disposition (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Disposition (Mac OS).
 2. Markera Anpassad spärra/knip och kerning och klicka sedan på OK.

Hur använder man InDesign?

InDesign är ditt verktyg för trycksaker. Adobe InDesign är formgivares verktyg för att skapa trycksaker så som tidningar, visitkort och böcker. Du kan layouta precis som du vill – från att montera bilder till att sätta rätt typografi.

Vad är Baslinjeraster?

Baslinjeraster i InDesign är en av de mest grundläggande funktionerna, när det gäller textredigering. I de flesta fall görs den optimala justeringen i början av ett projekt, för att på förhand kunna definiera, vilket visuellt intryck det ska göra.

Hur lägger man in sidnummer i Indesign?

Placera insättningspunkten där du vill att sidnumret ska visas och välj sedan Text > Infoga specialtecken > Märken > Aktuellt sidnummer. Tillämpa mallsidan på dokumentsidor där du vill att sidnummer ska visas. Om du vill använda mallsidor går du till Använda mallsidor.

Vad är god typografi?

Många typografiska handböcker rekommenderar att man ligger på 55-65 tecken per rad. Måttet tecken/rad innebär alla bokstäver, siffror, mellanslag och skiljetecken räknas som ett. Så det är lätt att kolla sin text och se hur man ligger till, bara att räkna.

Vad är textblock?

Huvudprincipen när det gäller textblock är att texter med olika satsbredd, eller texter som du vill använda som aktiva element i din layout, läggs i egna block. Genom att ändra form och storlek på blocken och dessutom förflytta dem på sidan bygger du sedan sidans layout.

Vad kostar det att köpa InDesign?

Skaffa InDesign via Adobe Creative Cloud för endast 240,00 SEK/mån.

Hur gör man en broschyr i InDesign?

Skapa en broschyr i InDesign

 1. Designa din egna professionella, utskriftsklara broschyr. Hämta övningsfilerna här (ZIP-format, 21MB) ...
 2. Hämta in bilder och skapa grafik. Din nya dokumentet är korrekt inställt men det är tomt. ...
 3. Skriv och placera din text. ...
 4. Stilsätt din text. ...
 5. Skriv ut broschyren och visa världen.

Hur man skriver en innehållsförteckning?

Infoga en innehållsförteckning

 1. Placera markören där du vill lägga till innehållsförteckningen.
 2. Gå till Referenser > Innehållsförteckning. ...
 3. Om du gör ändringar i ett dokument som påverkar innehållsförteckningen uppdaterar du innehållsförteckningen genom att högerklicka på innehållsförteckningen och välja Uppdatera fält.