:

Vilken AFS gäller för fasta stegar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken AFS gäller för fasta stegar?
 2. Hur lång får en stege vara utan att vara förankrad?
 3. Hur högt får man stå på en stege?
 4. Hur ska man inte bete sig när man jobbar på en stege?
 5. Vad gäller för stegar och arbetsbockar?
 6. Får man arbeta från stege?
 7. Vad avgör när det är säkert att passera inom arbetsområdet?
 8. Får en sele som utsatts för ett fall användas igen?
 9. Vad gäller vid arbete på stege?
 10. Vad skall du tänka på när du använder en trappstege i samband med ett jobb?
 11. Hur ska en stege vara märkt?
 12. Vad är en godkänd stege?
 13. Vad är AFS för något i Arbetsmiljösammanhang?

Vilken AFS gäller för fasta stegar?

Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar.

Hur lång får en stege vara utan att vara förankrad?

Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade enligt svenska Arbetsmiljöverkets föreskrift. Anliggande stege som är längre än 5 m. Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen. Annan fristående stege som är högre än 3 m.

Hur högt får man stå på en stege?

Arbetsmiljöverkets AFS 2004:3 reglerar utformning och användning av stegar, där står bland annat att stegen måste vara typkontrollerad enligt svensk standard SS 2091, vilket våra stegar är. Det står också att anliggan de stegar längre än 5 meter och fristående stegar högre än 3 meter måste stagas eller förankras.

Hur ska man inte bete sig när man jobbar på en stege?

Maskinarbetet kan ge dig vibrationsskador och vita fingrar –Det är ett bra sätt att undvika stege, säger Stellan Flodman, fastighetsskötare och skyddsombud.

Vad gäller för stegar och arbetsbockar?

Stege eller arbetsbock skall vila på ett stadigt, hållfast och orörligt underlag av lämplig storlek så att stegpinnarna eller trappstegen är horisontella. Stege eller arbetsbock med hjul skall säkras mot lägesförändring innan de används.

Får man arbeta från stege?

10 § Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad. 11 § Stegar skall användas på ett sådant sätt att man kan stå stadigt och hålla sig fast på ett säkert sätt.

Vad avgör när det är säkert att passera inom arbetsområdet?

I kombination av ett egenintresse för sin egen hälsa och med arbetsgivarens intresse om en säker arbetsplats uppnås bästa förutsättningar för minimerade risker på byggarbetsplatser i samband med användning av anläggningsmaskiner.

Får en sele som utsatts för ett fall användas igen?

En behörig person ska kontrollera fallskyddet minst en gång om året, eller när det har utsatts för onormal påfrestning. Man ska aldrig använda skadad utrustning. Den ska i stället kasseras eller lämnas in för reparation enligt tillverkarens bruksanvisning.

Vad gäller vid arbete på stege?

10 § Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad. 11 § Stegar skall användas på ett sådant sätt att man kan stå stadigt och hålla sig fast på ett säkert sätt.

Vad skall du tänka på när du använder en trappstege i samband med ett jobb?

Tänk på: En anliggande stege står säkrast när den lutar cirka 75 grader. Mät med armen så som bilden visar, så blir lutningen korrekt. Det bästa är om stegens glidskydd är av allround-typ så att stegen kan användas säkert på de flesta underlag.

Hur ska en stege vara märkt?

8 § Stegar och arbetsbockar skall då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning. Stegar som är certifierade enligt 4 § andra eller tredje stycket skall dessutom vara märkta med en hänvisning till tillämpad standard.

Vad är en godkänd stege?

Stegar måste vara typgodkända. Det är dock inget du behöver tänka så mycket på, eftersom vi ser till att våra produkter alltid uppfyller lagkraven.

Vad är AFS för något i Arbetsmiljösammanhang?

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter.