:

Vilka olika typer av historiebruk finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika typer av historiebruk finns det?
 2. Vad kan man lära sig av historia?
 3. Vad är historia för något?
 4. Vilket historiebruk?
 5. Vad gör man som historiker?
 6. Vad är kärnan i ämnet historia?
 7. Hur många skadades under första världskriget?
 8. Hur många civila dog under andra världskriget?
 9. Hur förändrade första världskriget samhället?

Vilka olika typer av historiebruk finns det?

Historien kan brukas och missbrukas

 • Vetenskapligt historiebruk. Förhåller sig till den vetenskapliga bilden av historien. ...
 • Kommersiellt historiebruk. ...
 • Existentiellt historiebruk. ...
 • Moraliskt historiebruk. ...
 • Ideologiskt historiebruk. ...
 • Politiskt-pedagogiskt historiebruk. ...
 • Icke-bruk av historia.

Vad kan man lära sig av historia?

"Historia lär oss om världar som inte liknar vår egen. Historia låter oss möta människor vi inte annars skulle mött, se samhällen som skiljer sig från vårt och hur dessa vuxit fram över tid som har gått.

Vad är historia för något?

Historia bör tolkas som en berättelse om det förflutna. Det innebär att historia alltid är bearbetad av någon som har tolkat det förflutna på sitt sätt med hjälp av egna erfarenheter eller andras nedtecknade skildringar.

Vilket historiebruk?

historiker eller historielärare - använder sig ibland av det som kallas vetenskapligt historiebruk. Det vetenskapliga historiebruket används för att ta reda på vilket sätt människor (tidigare avsändare av historia, t. ex. historiker) har försökt att nyttja historien för sina egna syften.

Vad gör man som historiker?

En Historiker arbetar med tolka och analysera det förflutna samt hur det förhåller sig till samtiden. Genom att bland annat analysera förflutna händelser kan Historiker bilda uppfattningar om vad dessa händelser haft för påverkan på dagens samhälle.

Vad är kärnan i ämnet historia?

Titta på definitionen av historia igen: ”det som hänt förut och anses viktigt”. När man stöter på en sådan här formulering måste man fråga sig: ”Vem är det som anser att det är viktigt, och varför?” Det här är själva kärnan i historieskrivningens problem.

Hur många skadades under första världskriget?

Efter över fyra år av strider var första världskriget äntligen över. Så många som 16,5 miljoner soldater och civilpersoner dödades under kriget. Ytterligare 20 miljoner sårades.

Hur många civila dog under andra världskriget?

Cirka 55 miljoner människor - 25 miljoner soldater och 30 miljoner civila - dog av direkta våldshandlingar under andra världskriget. Dessutom dog cirka 20 miljoner civila av svält och sjukdomar som i flera fall var en direkt följd av kriget.

Hur förändrade första världskriget samhället?

Europas karta ritades om Ny stater som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Jugoslavien bildades, medan dubbelmonarkin Österrike-Ungern splittrades. Osmanska riket blev Turkiet och Finland blev självständigt från Ryssland. Tyskland förlorade bland annat områden som tillföll Frankrike och det nybildade Polen.