:

Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Lund?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Lund?
  2. Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Örebro?
  3. Hur länge får man låna en bok Örebro?
  4. Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Malmö?
  5. Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Göteborg?
  6. Hur många böcker får man låna på biblioteket Örebro?
  7. Kan man låna utan bibliotekskort?

Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Lund?

Du kan lämna tillbaka på vilket som helst av folkbiblioteken i Lund – det behöver inte vara på det bibliotek där du har lånat. Eftersom folkbiblioteken i Skåne samarbetar kring transporter går det även att återlämna böcker och andra medier på valfritt annat folkbibliotek i Skåne, utom Malmö.

Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Örebro?

Du kan låna och lämna tillbaka på alla folkbibliotek i kommunen samt Tegelbrukets bibliotek. Observera att om du återlämnar i ett av våra bokinkast efter stängning blir materialet avregistrerat först nästa öppethållande dag. Det kan innebära att eventuella förseningsavgifter tillkommer. OBS!

Hur länge får man låna en bok Örebro?

Lånetiden är normalt 28 dagar. Vid kö kan lånetiden ändras till 14 dagar. För tidskrifter, film och sällskapsspel är lånetiden alltid 14 dagar. Du måste vara 18 år för att låna film.

Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Malmö?

Lån som du gjort på Stadsbiblioteket eller områdesbiblioteken kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

Kan man lämna tillbaka böcker på ett annat bibliotek Göteborg?

Du kan lämna tillbaka det du lånat på alla bibliotek som tillhör Göteborgs universitetsbibliotek, oavsett var du lånat materialet. När biblioteken är stängda kan du lämna tillbaka böckerna i bokinkast som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Hur många böcker får man låna på biblioteket Örebro?

E-böcker och e-ljudböcker är helt gratis att låna. Du får låna max 4 böcker per 28-dagarsperiod. OBS! Böckerna försvinner automatiskt efter 28 dagar, du kan inte återlämna dem i förtid.

Kan man låna utan bibliotekskort?

Du måste låna den med ditt eget bibliotekskort. Det enda sättet att låta någon annan låna reserverade böcker åt dig är att ge dem dina uppgifter, alltså ditt kort eller personnummer samt din pin-kod.