:

Hur extraherar man filer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur extraherar man filer?
 2. Vad är en exe fil?
 3. Hur gör man en mapp till Zip?
 4. Var hamnar zip filer?
 5. Hur gör man en pdf mindre?
 6. Hur öppnar man exe filer på Mac?
 7. Kan inte skapa komprimerad mapp?
 8. Hur använder man ZIP?
 9. Kan inte öppna exe fil?

Hur extraherar man filer?

Packa upp filer

 1. Öppna Utforskaren och leta reda på den komprimerade mappen.
 2. Om du vill packa upp hela mappen högerklickar du på den och väljer Extrahera alla. Följ sedan anvisningarna.
 3. Om du vill packa upp en enda fil eller mapp dubbelklickar du på den komprimerade mappen för att öppna den.

Vad är en exe fil?

EXE eller .exe (förkortning för engelskans executable) är en filändelse i bland annat operativsystemen DOS, OS/2 och Microsoft Windows. Filer med denna ändelse är exekverbara, det vill säga de är program som går att köra.

Hur gör man en mapp till Zip?

Helst ska du skapa en ny mapp med endast de filer du vill komprimera. Sedan kan du bara högerklicka eller Ctrl-klicka på den mappen och välja ”Komprimera objekt”. Zip-filen sparas på samma plats som den ursprungliga mappen.

Var hamnar zip filer?

Om du valde en fil sparas en ZIP-fil med samma filnamn i den mappen. Om du valde flera filer sparas ett ZIP-arkiv med namnet Archive. zip i den mappen.

Hur gör man en pdf mindre?

Komprimera en PDF i Förhandsvisning på datorn

 1. Öppna de PDF-filer som du vill komprimera i appen Förhandsvisning på datorn.
 2. Välj Arkiv > Exportera. (Välj inte Exportera som PDF.)
 3. Klicka på popupmenyn Quartz-filter och Minska filstorlek.

Hur öppnar man exe filer på Mac?

Exe är en programfil (exe = executable) för Windows eller MS-DOS. Mac OS kan inte köra Windows eller MS-DOS program, den kör Mac program. Men det går att installera program som låtsas vara en PC med WIndows eller MS-DOS och då kan man köra / öppna exe-program på en Mac.

Kan inte skapa komprimerad mapp?

gå till mappen där filen eller undermappen som ska komprimeras finns. Lägg märke till att filerna som ska komprimeras inte får vara öppna. Klicka med den högra musknappen på filen eller mappen. Välj i menyn som öppnas Send To (Lähetä) undermappen Compressed (zipped) Folder (Komprimerad mapp).

Hur använder man ZIP?

ZIP-filer fungerar på ungefär samma sätt som en standardmapp i din dator. Med zippade filer komprimeras emellertid innehållet i mappen, vilket minskar mängden data som används av din dator. Så om du vill veta hur man gör en fil mindre har du all anledning att undersöka ZIP-filformatet.

Kan inte öppna exe fil?

Med .exe valt, högerklicka på (standard) och klicka på ändra... Med exefilemarkerad, högerklicka på (standard) och klicka på ändra... Med Öppnamarkerad, högerklicka på (standard) och klicka på ändra...