:

Vad hände i berlinblockaden?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hände i berlinblockaden?
  2. Vilka grundläggande motsättningar ledde fram till kalla kriget?
  3. Vad var kalla krigets drivkraft?
  4. Vad är terror balans?
  5. Hur var det att leva i Östberlin?
  6. Vad var Kubakrisen och hur löstes den?
  7. Vad menas med begreppen järnridån och kalla kriget?
  8. Hur märker man av kalla kriget idag?
  9. Hur var det i Östtyskland?

Vad hände i berlinblockaden?

Berlinblockaden var ett försök från Sovjetunionens sida i början av kalla kriget ( till ) att få västmakterna att ge upp Västberlin. Västmakterna lyckades till slut häva blockaden genom att flyga in förnödenheter till Berlin.

Vilka grundläggande motsättningar ledde fram till kalla kriget?

Maktpolitiska, ekonomiska och ideologiska motiv låg bakom de båda supermakternas ageranden under kalla kriget. Det är naturligtvis svårt att skilja de olika faktorerna åt då de oftast är sammanvävda med varandra.

Vad var kalla krigets drivkraft?

Kalla kriget börjar Kalla krigets drivkraft låg i stormakternas ideologiska olikheter - USA och västvärlden stod för en marknadsliberal ekonomi och ett demokratiskt samhällssystem, medan Sovjetunionen höll fast vid en statligt styrd planekonomi och diktatur.

Vad är terror balans?

Under 1960-talet började Sovjetunionen kommit ikapp USA ifråga om massförstörelsevapen. Det ledde till att det hädanefter rådde en s.k. terrorbalans mellan de båda supermakterna - varken USA eller Sovjetunionen kunde räkna med att vinna ett krig mellan sig om den ene angrep den andre.

Hur var det att leva i Östberlin?

Östtyskland var visserligen ett mycket fattigt land till en början men efterhand blev de ekonomiska förhållandena bättre, arbetslösheten sjönk och socialförsäkringssystemet var betydligt mer omfattande i DDR än i många andra öststater.

Vad var Kubakrisen och hur löstes den?

Krisen löstes slutligen genom en överenskommelse där Sovjetunionen offentligt drog tillbaka sina kärnvapen medan USA i hemlighet avvecklade sina kärnvapenrobotar i Turkiet. Den Heta linjen mellan Washington och Moskva etablerades och ett avtal om att minska kärnvapenproven undertecknades.

Vad menas med begreppen järnridån och kalla kriget?

Järnridån var en metafor (bildligt uttryck) för en gräns som delade Europa i två delar efter andra världskriget fram till kalla krigets slut 1991. Denna ridå delade Europa mellan det sovjetiska blocket (som representerades av staterna i Warszawapakten) och NATO-medlemmarna samt neutrala länder som t. ex. Sverige.

Hur märker man av kalla kriget idag?

Teknologi och medicin utecklades i rasande fart för att kunna tillämpas under Kalla kriget, såsom Atombomben och antibiotika. Atombomben används fortfarande idag i krig och antibiotikan används flitigt idag för att bota infektioner . NATO bildades där största delen av länderna i Europa är medlemmar.

Hur var det i Östtyskland?

Västtyskland blev demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt, men Östtyskland stagnerade i politiskt förtryck. Miljontals östtyskar flydde västerut, innan Berlinmuren byggdes 1961. Det östtyska systemet vittrade gradvis sönder, och folkliga krav på frihet ledde till att Berlinmuren öppnades 1989.