:

Kan Försäkringskassan se om man är utomlands?

Innehållsförteckning:

  1. Kan Försäkringskassan se om man är utomlands?
  2. Vad händer om jag inte har EU kort?
  3. Måste man ha EU kort när man reser?
  4. Måste man ha sjukförsäkringskort?
  5. Hur mycket kostar ambulansflyg?
  6. Hur länge gäller Europeiska Sjukförsäkringskortet?

Kan Försäkringskassan se om man är utomlands?

Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Vad händer om jag inte har EU kort?

Blir man sjuk i ett land utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritanniens kan man inte använda sitt EUkort få kostnaderna ersatta av Försäkringskassan. Därför är det även viktigt att ha en privat försäkring som täcker kostnader för sjukvård.

Måste man ha EU kort när man reser?

Behöver jag ett EUkort när jag reser inom Norden? Nej, om du ska resa inom Norden behöver du inget EUkort. För att få nödvändig vård räcker det med att visa upp en ID‑handling och uppge din bostadsadress i Sverige. Om ditt barn behöver nödvändig vård behöver hen en egen ID‑handling.

Måste man ha sjukförsäkringskort?

Du ska alltid ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet) när du åker utomlands. Det är ett konkret bevis på att du är försäkrad i ett EU-land. Om du inte har något EU-kort eller om du inte kan använda det (till exempel för privat vård), kan du inte vägras vård.

Hur mycket kostar ambulansflyg?

Ambulansflyg från Thailand till Sverige kostar cirka 800 000 kr, och från USA till Sverige cirka 1 miljon kr.

Hur länge gäller Europeiska Sjukförsäkringskortet?

Hur länge gäller EU-kortet? EU-kortet gäller i tre år.