:

Hur hittar man sin PIN kod?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hittar man sin PIN kod?
  2. Kan inte min PIN kod?
  3. Kan man byta pinkod på simkortet?
  4. Vad gör man när SIM kortet är låst?
  5. Vad gör man när SIM-kortet är låst?
  6. Vart skriver man in PUK kod?

Hur hittar man sin PIN kod?

Pin- och puk-koden följer också med i det brev du får hem när du beställer en mobil. Du hittar koderna på plastkortet som simkortet sitter fäst på vid leverans.

Kan inte min PIN kod?

För att byta pinkoden för simkortet på en Android-mobil går du till följande på din telefon: Inställningar > Låskärm och Säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort ....Med hjälp av PUK-kod

  • Ange felaktig PIN-kod tre gånger.
  • Knappa in din PUK-kod.
  • Ange en ny PIN-kod med fyra siffror.

Kan man byta pinkod på simkortet?

För att göra detta måste du gå till telefoninställningarna. Du bör leta efter avsnittet "säkerhet", som du förmodligen hittar på fliken avancerade inställningar på telefonen. Nästa steg blir att lokalisera och trycka på fliken "SIM-kortlås", där du hittar fliken för att ändra koden i "ändra SIM-korts PIN-kod".

Vad gör man när SIM kortet är låst?

Du har tre försök på dig att låsa upp simkortet med pinkoden. Därefter låser sig simkortet igen och för att låsa upp det då behöver du en puk-kod. Precis som pinkoden fick du puk-koden i samband med att du fick ditt simkort. Puk-koden är till skillnad från pinkoden en åttasiffrig kod.

Vad gör man när SIM-kortet är låst?

Du har tre försök på dig att låsa upp simkortet med pinkoden. Därefter låser sig simkortet igen och för att låsa upp det då behöver du en puk-kod. Precis som pinkoden fick du puk-koden i samband med att du fick ditt simkort. Puk-koden är till skillnad från pinkoden en åttasiffrig kod.

Vart skriver man in PUK kod?

PUK-koden är en säkerhetskod som du använder om du knappat in fel PIN-kod tre gånger. PUK-koden hittar du på Mitt Tele2 eller på SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan. Knappar du in fel PUK kod tio gånger blir ditt SIM-kort spärrat och du behöver beställa ett nytt. Läs mer om hur du beställer nytt SIM-kort.