:

Vad betyder region 1 DVD?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder region 1 DVD?
  2. Vilken region är Sverige?
  3. Kan man spela DVD skivor på en Blu ray spelare?
  4. Är regioner och län samma sak?
  5. Vilken region är jag i?
  6. Kan man spela upp dvd på Blu Ray spelare?
  7. Kan man spela Blu-Ray i datorn?

Vad betyder region 1 DVD?

Det mest kända exemplet på regionskodning är förmodligen DVD-formatet, där Europa kallas för "region 2" och Nordamerika för "region 1". En europeisk DVD-spelare vägrar spela upp filmer från Nordamerika, och vice versa.

Vilken region är Sverige?

Sverige tillhör som bekant region 2, det vill säga Västeuropa.

Kan man spela DVD skivor på en Blu ray spelare?

Ja, de flesta Blu-ray-spelare kan spela DVD-skivor. Det beror på att dessa spelare är utrustade med både blå och röda lasrar. När du sätter in en DVD i spelaren aktiverade den den röda lasern automatiskt för att ladda DVD.

Är regioner och län samma sak?

En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län. I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun.

Vilken region är jag i?

Regionerna

RegionMedlemmarLän
Stockholms sjukvårdsregionRegion StockholmStockholms län
Region GotlandGotlands län
Sydöstra sjukvårdsregionenRegion ÖstergötlandÖstergötlands län
Region Jönköpings länJönköpings län

Kan man spela upp dvd på Blu Ray spelare?

Ja, de flesta Blu-ray-spelare kan spela DVD-skivor. Det beror på att dessa spelare är utrustade med både blå och röda lasrar. När du sätter in en DVD i spelaren aktiverade den den röda lasern automatiskt för att ladda DVD.

Kan man spela Blu-Ray i datorn?

Du måste ha en Bluray-spelare i datorn. Det fungerar inte med en vanlig DVD-spelare. Kostnaden för en Blurayspelare brukar börja vid 900 kronor. Du måste ha ett program på datorn med vars hjälp du visar filmen på skärmen.