:

Varifrån kommer uppfinningarna i dag?

Innehållsförteckning:

 1. Varifrån kommer uppfinningarna i dag?
 2. Vilken är den viktigaste uppfinningen?
 3. Vad är en uppfinning barn?
 4. Vad behövs i världen?
 5. Vad krävs för att få mönsterskydd?
 6. Vad krävs för att få ett mönsterskydd?

Varifrån kommer uppfinningarna i dag?

Människan har uppfunnit nya grejer i alla tider. Vissa historiker anser t.o.m. att det framförallt är uppfinningarna som driver historien och människans utveckling framåt. Här nedan presenteras material som kan relateras till olika uppfinningar genom historien från forntiden fram till 1900-talet.

Vilken är den viktigaste uppfinningen?

Tio i topp: Historiens viktigaste uppfinningar

 • Ångmaskinen. © Uppfunnen 1712. ...
 • Pengar. © Uppfanns ca 3000 f Kr. ...
 • Teleskopet. © Uppfunnet cirka 1608. ...
 • Det mekaniska uret. © Uppfunnet 1735. ...
 • Flygmaskinen. © Uppfunnen 1903. ...
 • Penicillin. © Upptäckt 1928. ...
 • Plogen. © Uppfunnen cirka 6000 f Kr. ...
 • Skriftspråket. © Uppfunnet cirka 3200 f Kr.

Vad är en uppfinning barn?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Vad behövs i världen?

Hur ser världen ut år 2030?

 • Det är lättast att trygga jordens och människornas välbefinnande när man har tydliga mål. ...
 • FN har bedömt att det behövs 2 500 miljarder US-dollar årligen för att uppnå målen i Agenda 2030. ...
 • Målen är allas ansvar: staternas, kommunernas, företagens, skolornas – även ditt.

Vad krävs för att få mönsterskydd?

3.2 Vad krävs för att få design/mönsterskydd? Mönsterrätt uppkommer som huvudregel genom registrering. Enligt en EU-förordning om gemenskapsformgivning kan skydd även i vissa fall uppstå utan registrering (Se internationella aspekter 3.9).

Vad krävs för att få ett mönsterskydd?

För att en produkt ska kunna mönsterskyddaskrävs att den är: Ny. Med det menas att denna design skiljer sig från all tidigare offentliggjord design, det räcker till exempel inte att byta färg på ett redan existerande mönster. Formgivaren har ett år på sig att registrera mönsterskyddet från offentliggörandet.