:

Vad hände 7 september 1520?

Innehållsförteckning:

 1. Vad hände 7 september 1520?
 2. Vem avsatte Gustav Trolle?
 3. Vad hände år 1520?
 4. Varför behövde Gustav Vasa pengar?
 5. När hände blodbadet?
 6. Varför hände blodbadet?
 7. När dog Gustav Trolle?
 8. När avsätts Gustav Trolle?
 9. Vad hände år 1996?
 10. Vad gjorde Sten Sture?
 11. Varför begav sig Gustav Vasa till Dalarna?
 12. Vad flydde Vasa på 1521?
 13. När ägde Stockholms blodbad rum?
 14. Vem låg bakom Stockholms blodbad?
 15. Vad hände innan Stockholms blodbad?

Vad hände 7 september 1520?

Den 7 september 1520 kunde danskarna inta den svenska huvudstaden. De hade också tillerkänts rätten att sätta hela Sverige i interdikt – det vill säga en territoriellt baserad bannlysning – som straff för att herr Sten och hans förbundna hade avsatt ärkebiskopen och förstört hans borg Almarestäket.

Vem avsatte Gustav Trolle?

Gustav Trolle blev avsatt som ärkebiskop Den svenske riksföreståndaren, som nu hette Sten Sture den yngre, var motståndare till unionen och till den nye ärkebiskopen. Sten Sture tog tillbaka Stäket eftersom Gustav Trolle inte hade svurit sin trohet till riksföreståndaren eller Sveriges regering, riksrådet.

Vad hände år 1520?

Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7–9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s (som efter blodbadet blev känd som Kristian Tyrann i Sverige) kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet.

Varför behövde Gustav Vasa pengar?

Som ett led i centraliseringen av den svenska staten lät Gustav Vasa reformera kyrkan och införa protestantismen i Sverige. Detta gjordes för att förbättra rikets finanser. All kyrklig egendom tillföll därmed staten samtidigt som kungen hädanefter blev den svenska kyrkans överhuvud...

När hände blodbadet?

7 november 1520Stockholm Bloodbath / Startdatum

Varför hände blodbadet?

Stockholms blodbad 1520, Kristian II:s avrättning av 80-100 personer på Stortorget i Stockholm den 8-9 november 1520. De avrättade hade utpekats som anhängare till Sten Sture d.y. och som kättare, eftersom de skulle ha understött dennes angrepp på biskop Trolles borg i Stäket.

När dog Gustav Trolle?

1535Gustav Trolle / Dödsdatum

När avsätts Gustav Trolle?

Trolle hade fått löfte om hjälp från Danmarks kung Kristian II och i augusti 1517 kom räddningen från Danmark, men hären blev snabbt slagen utanför Stockholm. Riksdagen bestämde att "Stäket" skulle rivas och Trolle avsättas som ärkebiskop. Han fängslades senare och Stäket revs.

Vad hände år 1996?

De 26:e Olympiska sommarspelen hölls i Atlanta, USA.

 • 1 juli – 112 ersätter 90 000 som nödnummer i Sverige.
 • 3 juli – Boris Jeltsin blir med bred marginal omvald som president i Ryssland.
 • 18 juli. ...
 • 20 juli – De olympiska sommarspelen, som i modern form firar 100 år, invigs i Atlanta, och pågår till 4 augusti.

Vad gjorde Sten Sture?

Sten Sture kallade till ett möte i Stockholm 1517. Mötets syfte var att avsätta Gustav Trolle från sitt ämbete som ärkebiskop. Deltagare var såväl stormän som bergsmän och bönder. Mötet beslutade att Trolle skulle avsättas och Stäket rivas.

Varför begav sig Gustav Vasa till Dalarna?

I december 1520 befann sig Gustav Vasa i Dalarna. Där försökte han få allmogens stöd i revolten mot den danske kungen Kristian II, som då styrde Sverige. Men bönderna i Dalarna var inte pigga på att göra uppror. Gustav Vasa tvingades därför fly, för att undkomma Kristian II:s män som var honom i hasorna.

Vad flydde Vasa på 1521?

Gustav Trolle hade i april sänts mot Hälsingland, men när hans tvåhundra ryttare såg den tusenhövdade bondehären flydde de söderut och vid slutet av april 1521 var Gustav Vasa herre över Dalarna och hade stöd av Gästrikland, Västmanland och Närke med undantag av slotten. Den 15 juli 1521 blev det riksmöte i Stockholm.

När ägde Stockholms blodbad rum?

Räfsten ar Stockholms blodbad. Avgörandena föll den 7 och 8 november 1520.

Vem låg bakom Stockholms blodbad?

Stockholms blodbad 1520, Kristian II:s avrättning av 80-100 personer på Stortorget i Stockholm den 8-9 november 1520. De avrättade hade utpekats som anhängare till Sten Sture d.y. och som kättare, eftersom de skulle ha understött dennes angrepp på biskop Trolles borg i Stäket.

Vad hände innan Stockholms blodbad?

Stockholms blodbad 1520, Kristian II:s avrättning av 80-100 personer på Stortorget i Stockholm den 8-9 november 1520. De avrättade hade utpekats som anhängare till Sten Sture d.y. och som kättare, eftersom de skulle ha understött dennes angrepp på biskop Trolles borg i Stäket.