:

Har Sverige erkänt Palestina som stat?

Innehållsförteckning:

 1. Har Sverige erkänt Palestina som stat?
 2. Vad är Västbanken och Gaza?
 3. Vad är sionismens mål?
 4. Vem har rätt israeler eller palestinier?
 5. Vilka länder har erkänt Palestina som stat?
 6. Vad betyder det att erkänna en stat?
 7. Är Västbanken ett land?
 8. Vilka krigar i Israel?
 9. Hur började sionismen?
 10. Vad menas med begreppet sionism?
 11. Vem sköt först Israel eller Palestina?
 12. Hur många palestinier har dödats av Israel?

Har Sverige erkänt Palestina som stat?

Sverige blev den 30 oktober det 135:e medlemslandet i FN som erkände en palestinsk stat. Den svenska regeringen vill med sitt erkännande stödja moderata krafter bland palestinierna och göra parterna ”mindre ojämlika” i kommande fredsförhandlingar om en tvåstatslösning för Israel och Palestina.

Vad är Västbanken och Gaza?

Till Palestina räknas Gazaremsan och marken på Västbanken öster om ”gröna linjen”, en stilleståndslinje från 1949 som fungerade som gräns till 1967 då Israel ockuperade Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem.

Vad är sionismens mål?

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Palestina som de blivit utlovade av Gud.

Vem har rätt israeler eller palestinier?

Israel, eller Palestina, är ett mycket litet land. Det har en yta som motsvarar ungefär Småland. I detta lilla land finns det två folk, judiska israeler och arabiska palestinier, som båda anser sig ha rätt till landet.

Vilka länder har erkänt Palestina som stat?

Palestina är inte erkänt av Israel, USA eller flertalet västeuropeiska stater. Av Sverige är Palestina erkänt sedan hösten 2014.

Vad betyder det att erkänna en stat?

Diplomatiskt erkännande (eller internationellt erkännande) är en folkrättslig procedur stater emellan. Erkännandet kan gälla stater eller regeringar. För stater innebär erkännandet en bekräftelse av deras suveränitet. Varje stat avgör själv vilka andra stater den erkänner och enligt vilka principer det kan ske.

Är Västbanken ett land?

Sedan 1979 har både FN:s säkerhetsråd och FN:s generalförsamling åtskilliga gånger röstat igenom resolutioner som fördömt och olagligförklarat den israeliska ockupationen. USA, EU, samt Internationella domstolen i Haag refererar till Västbanken som territorium ockuperat av Israel.

Vilka krigar i Israel?

Västbanken och Gaza ockuperades av Israel efter sexdagarskriget 1967. Palestinierna i dessa två områden fick under 1990-talet begränsat självstyre. Sedan 1948 har det förekommit ytterligare två krig om landremsan: sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget (Yom Kippur-kriget) 1973.

Hur började sionismen?

Rörelsen - den politiska sionismen - grundades av österrikaren Theodor Herzl i slutet av 1800-talet. I sin bok Judestaten (1896) förklarar han hur och varför judar ska skapa en egen stat. År 1897 samlades den första judiska kongressen där Theodor Herzls idéer diskuterades. I samband med det bildades Sionistförbundet.

Vad menas med begreppet sionism?

Sionismen. Sionism är en ideologi som fått sitt namn från ordet Sion, den traditionella synonymen för Jerusalem och landet Israel, och som uttrycker det judiska folkets längtan för sitt historiska hemland - Sion, landet Israel.

Vem sköt först Israel eller Palestina?

Krigshandlingar pågick en lång tid före britternas uttåg och utropandet av staten Israel. Under perioden från 30 november 1947 till dödades och sårades enligt en israelisk källa sammanlagt 6 187 personer, varav 2 977 araber, 2 733 judar, 430 britter och 47 andra.

Hur många palestinier har dödats av Israel?

Man räknar med ungefär 3000 palestinier, 2000 egyptier, 1000 jordanier, och 1000 syrianer.