:

Vad är iliadens handling?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är iliadens handling?
 2. Hur såg man på gudarna i antikens Grekland?
 3. När Odysseus kom hem hittade han friar till sin fru Penelope vad gjorde han med dem?
 4. Hur tillbads gudarna i antikens Grekland?
 5. Vad innebär det att göra en odyssé?
 6. Hur dyrkade man de grekiska gudarna?
 7. Hur visade Odysseus sin fru och hennes friare att han hade återvänt?
 8. Vad heter prinsessan som finner Odysseus när han lidit skeppsbrott?
 9. Vem var hämndens gudinna?
 10. Vilka var de tre så kallade Tragöderna som skrev tragedier?
 11. Vad är typiskt för antiken?
 12. Vad är Kaluv?

Vad är iliadens handling?

Iliaden berättar en del av historien om belägringen av staden Ilion (Troja), det vill säga det trojanska kriget, och är, tillsammans med Odysséen, ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros, en jonisk diktare.

Hur såg man på gudarna i antikens Grekland?

Gudarna var människolika De grekiska gudarna vara antropomorfa (människoliknande) och framställs ofta i mänsklig gestalt. Det fanns två typer av gudar - dels olympiska gudar, dels ktoniska gudar (jordiska eller underjordiska) knutna till fruktbarheten och dödsriket. Till gudarna offrade man.

När Odysseus kom hem hittade han friar till sin fru Penelope vad gjorde han med dem?

Resan tar tio år, lika lång tid som kriget mot Troja tog. Väl hemma hittar han sitt slott fyllt av friare som vill gifta sig med hans fru Penelope och ta över kungariket eftersom alla tror att han är död. Odysseus dödar alla friarna och kan åter leva lycklig med sin Penelope.

Hur tillbads gudarna i antikens Grekland?

De grekiska stadsstaterna vördade olika gudar Runt om i Grekland tillbads många olika gudar. Varje stad hade sina egna gudar och heroer, och att dyrka dessa var en medborgarplikt. För att kunna försäkra sig om gudens närvaro och skydd lät man avbilda honom eller henne i form av en staty som restes inuti ett tempel.

Vad innebär det att göra en odyssé?

Ordet odyssé har kommit att betyda lång (äventyrlig) färd. Odyssén är tillsammans med Iliaden de äldsta grekiska litterära verk som finns bevarade. Verken tillskrivs Homeros och skapades runt 800 f Kr.

Hur dyrkade man de grekiska gudarna?

Grekerna byggde tempel åt sina gudar och varje stad hade sin egen skyddsgud. Till exempel dyrkade man i staden Aten främst vishetens gudinna Athena. Man tillbad gudarna i religiösa sammanslutningar som kallades kulter.

Hur visade Odysseus sin fru och hennes friare att han hade återvänt?

När Eureklea tvättade hans fötter kände hon igen Odysseus på hans gamla ärr och han beordrade henne att vara tyst. Nästa dag meddelade Penelope friarna att hon var redo att gifta sig med en av dem – men bara med den som kunde böja Odysseus båge och vars pil kunde passera genom de tolv ringarna.

Vad heter prinsessan som finner Odysseus när han lidit skeppsbrott?

För andra betydelser, se Kalypso (olika betydelser). Kalypso var i grekisk mytologi en förförisk och nyckfull nymf, dotter till Atlas och bosatt på en mitt i havet belägen ö, Ogygia. Till denna ös kust räddade sig Odysseus enligt Homeros ensam från ett skeppsbrott och kvarhölls i sju år av den sköna Kalypso.

Vem var hämndens gudinna?

Nemesis (grekiska Νέμεσις) är i grekisk mytologi vedergällningens, företrädesvis den straffande vedergällningens eller hämndens gudinna. Hon framställdes som en sträng, allvarlig jungfru, ofta bevingad, med sänkt, självprövande blick. Hennes attribut var väsentligen svärd och gissel.

Vilka var de tre så kallade Tragöderna som skrev tragedier?

406 f.Kr. Han har ansetts vara den viktigaste grekiska tragediförfattaren, och tillsammans med Aischylos och Euripides en av tre grekiska tragöder vars verk har bevarats. Sofokles skrev totalt minst 120 dramer under sitt liv, men bara sju av dem har bevarats i sin helhet. Bland dessa märks Antigone och Kung Oidipus.

Vad är typiskt för antiken?

Antiken / Allmänt Tidstypiskt: Hög kulturell utveckling: Västerländska civilisationens vagga. Kunskapens och filosofins tidsera. Man tillbad flera gudar. Väldigt ojämlikt samhälle fastän att demokratitänkandet utvecklas.

Vad är Kaluv?

Latinsk femininform av det forntyska namnet Vilhelm som betyder vilja och hjälm: skyddande vilja. Kortform av Vilhemina som kommer från det forntyska namnet Vilhelm: vilja, hjälm, skyddande vilja.