:

Hur gör man diameter tecken på tangentbordet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man diameter tecken på tangentbordet?
 2. Vad är Ctrl A?
 3. Hur gör man Ø på datorn?
 4. Vilken tangent är Ctrl?
 5. Är å och Ø?
 6. Hur gör du för att skriva tecken på tangentbordet?
 7. Hur gör man med Num Lock på tangentbordet?
 8. Kan du skriva ut ett mellanslag på tangentbordet?

Hur gör man diameter tecken på tangentbordet?

Datoranvändning. I Windows med svenskt tangentbord får man gement ø genom att hålla vänster Alt-tangent nere samtidigt som man skriver 0248 med siffertangenterna till höger. För versalt Ø skriver man 0216.

Vad är Ctrl A?

Ctrl-A – Markera allt. Ctrl-C – Kopiera markerat objekt. Ctrl-D – Radera markerat objekt (samma som Delete). Ctrl-N – Öppna ett nytt fönster.

Hur gör man Ø på datorn?

Pc med siffertangenter till höger: Du får gement æ genom att hålla vänster alt-tangent nere samtidigt som du skriver 145 med siffertangenterna till höger. Versalt Æ alt + 146, gement ø alt + 0248 och versalt Ø alt + 0216.

Vilken tangent är Ctrl?

control – en speciell skifttangent på tangentbord på datorer, som regel placerad nertill till vänster. – Ctrl ska tryckas ner tillsammans med en annan tangent och aktiverar då en funktion. Det finns en rad standardkombinationer av ctrl plus bokstav eller annat tecken.

Är å och Ø?

Då hamnade ju ord och namn med denna stavning först i listor. Men å hamnade sist även i det danska alfabetet. Och det beror alltså på att det är en ny bokstav. På svenska talar vi om från a till ö, medan man på danska och norska talar om fra a till å.

Hur gör du för att skriva tecken på tangentbordet?

 • Så gör du för att skriva ovanliga tecken på tangentbordet (PC): Håll ner Alt-tangenten (direkt till vänster om mellanslag/space) och slå in en kod med siffertangenterna på det numeriska tangentbordet (den uppsättning tangenter med siffror som oftast finns längst till höger på ett tangentbord). Observera att Num Lock måste vara aktiverat.

Hur gör man med Num Lock på tangentbordet?

 • Håll ner Alt-tangenten (direkt till vänster om mellanslag/space) och slå in en kod med siffertangenterna på det numeriska tangentbordet (den uppsättning tangenter med siffror som oftast finns längst till höger på ett tangentbord). Observera att Num Lock måste vara aktiverat.

Kan du skriva ut ett mellanslag på tangentbordet?

 • Skriv ut ett mellanslag på tangentbordet: Du kan tvinga datorn att skriva ut ett mellanslag, exempelvis om du vill att flera mellanslag ska följa varandra. På tangentbordet skriver du detta ”tecken” genom att hålla ner Alt -tangenten och slå koden 0160. ¡ Alt + 0161