:

Hur hittar jag mitt skyddsrum?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hittar jag mitt skyddsrum?
  2. Vems ansvar är skyddsrum?
  3. Vart finns det bunkrar i Sverige?
  4. Hur skyltas skyddsrum?
  5. Vem kollar skyddsrum?
  6. Finns inga skyddsrum?

Hur hittar jag mitt skyddsrum?

Sök i kartan: Gå till skyddsrumskartan. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar man på markeringen så får man uppgifter om skyddsrummet.

Vems ansvar är skyddsrum?

Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus? Fastighetsägaren både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Vart finns det bunkrar i Sverige?

Det finns bergrum med militära ledningscentraler....INTE PLATS FÖR ALLA.

KommunAntal skyddsrumAntal platser
Sigtuna27337 510
Sollentuna42252 817
Solna817112 343
Stockholm6 680736 012

Hur skyltas skyddsrum?

Skyltning. 4 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum skall genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

Vem kollar skyddsrum?

Det är inte aktuellt att ställa i ordning eller rensa ut skyddsrum. Däremot är det bra om fastighetsägare ser till att det finns en skylt uppsatt och gör regelbunden kontroll av sina skyddsrum och skyddsrumsförråd.

Finns inga skyddsrum?

Det har inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 2002. Det innebär att flera nybyggda stadsdelar har för få eller helt saknar skyddsrum.