:

Får arbetsgivaren neka ledighet?

Innehållsförteckning:

  1. Får arbetsgivaren neka ledighet?
  2. Måste man skriva nytt avtal efter provanställning?
  3. Hur många gånger får man förlänga en provanställning?
  4. Vad händer om man blir uppsagd under provanställning?
  5. När har man rätt till fast anställning?

Får arbetsgivaren neka ledighet?

Ja, en arbetsgivare har rätt att neka dig semester. Du som arbetstagare har däremot alltid rätt till minst 25 semesterdagar. Enligt semesterlagens huvudregel har du rätt att ta ut fyra av dessa fem veckor under en sammanhängande period mellan juni och augusti.

Måste man skriva nytt avtal efter provanställning?

Om provanställningen övergår till en tillsvidareanställning så fortsätter de villkor som finns i provanställningsavtalet att gälla. Det går att upprätta ett nytt avtal för tillsvidareanställningen, men det är inte nödvändigt.

Hur många gånger får man förlänga en provanställning?

Nej, det är bara i extremt sällsynta fall då du som arbetsgivare inte kunnat pröva personen i arbetsuppgifterna under prövotiden som den kan förlängas. Du har nu att välja mellan att låta provanställningen gå över i en tillsvidareanställning eller avbryta provanställningen innan prövotiden löper ut.

Vad händer om man blir uppsagd under provanställning?

Skulle du bli uppsagd under din provanställning räknas det som ofrivillig arbetslöshet, och du har därför rätt till ersättning från din inkomstförsäkring. Det gäller dock inte om du själv väljer att avsluta din provanställning.

När har man rätt till fast anställning?

Olika tidsbegränsade anställningar Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.